Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svenska mijözoner kan vara olagliga

Laglig eller inte? Foto: Ulo Maasing.

Laglig eller inte? Foto: Ulo Maasing.

De miljözoner som finns i en rad svenska städer kan vara olagliga eftersom trafikförordningen är så formulerad att den inte ger kommuner rätt att fatta beslut om miljözon. Det har Länsstyrelsen i Malmö konstaterat sedan en lastbilsåkare hade sökt dispens från bestämmelserna i den miljözon som finns i Malmö. Tekniska nämnden i Malmö avslog åkarens begäran, men efter ett överklagande till Länsstyrelsen fick åkaren rätt.

– Vi blev förvånade när vi granskade trafikförordningen. Kommuner har rätt att fatta beslut om vissa trafikföreskrifter, men vi kan inte se att rätten omfattar föreskrifter om miljözon, säger Fredrik Östensson, länsassessor på länsstyrelsen i Malmö till Sydsvenska Dagbladet.

Om inte Malmö stad har rätt att fatta beslut om miljözon gäller det även alla andra kommuner i landet. Miljözoner finns idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Lund.

Fredrik Östensson menar att kommuner borde kunna besluta om miljözoner.

– Som jag bedömer det handlar det om ett förbiseende. För länsstyrelsens del skulle vi se positivt på om Malmö stad överklagar detta till Transportsstyrelsen, säger han till Sydsvenskan.

Transportstyrelsen välkomnar ett överklagande så att man kan se närmare på frågan.

Länsstyrelsens besked kom som en kalldusch för politikerna i Malmö stadshus, skriver Skånska Dagbladet.

Kommunalrådet Karolina Skog (MP) säger till tidningen att läget inte är glasklart.

Det första beslutet om miljözon fattades av Malmös politiker 1996. Sedan har nya beslut fattats om utvidgningar av zonen. Däremellan ändrades trafikförordningen 1999 så att kommunerna inte själva får fatta några sådana beslut.

– Det är en juridisk knut. Men det är inte enbart en Malmöfråga, vi behöver svar på nationell nivå från ansvarigt departement. Så vi tar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) till hjälp, säger Karolina Skog till Skånska Dagbladet.

Taggat som: , , , , , ,

2 kommentarer »

  1. Malmö kommun och andra kommuner med miljözon hävdar, att meningen med ”miljözon” är att få ner halterna av NO2 och PM10 i stadsluften. Jaha. Intressant. Det är nyare EURO4 och EURO5 lastbilar och bussar, som får köras i miljözon, som har STÖRST utsläpp av NO2… Det är äldre EURO2 och EURO3 lastbilar och bussar, som inte får köras i miljözon, som har LÄGST utsläpp av NO2… Det är lite som att släcka bränder med bensin, eller hur? (Källor: Vetenskapliga artiklar från bl.a. forskare i Hongkong och Danmark. Danska forskare, danska företag som tillverkar fordonskatalysatorer själva, danska Transportstyrelsen (Faerdselstyrelsen), m.fl. är författare av artiklarna. Även t.ex. Malmö och Göteborgs kommuner kan bekräfta, att halten av NO2 i dessa städers luft minskar INTE… Så menigen med ”miljözon” kan starkt ifrågasättas… NOx = NO + NO2. NO som är klassat som läkemedel, som vidgar luftrör och blodkärl, bra för astmatiker och för folk med kärlkramp, har man lyckats minska kraftigt i luften… Snyggt jobbat!!!!)

    PM10 = Partiklar vars diameter understiger 10µm. Dessa partiklar kommer till 80 till 9 % från slitage av vägar och bildäck… Källa: VTI i Linköping. ALLA fordo, tunga och lätta, gamla och nya, sliter på vägarna, och alla forodns däck slits då man kör… Så hur ska regler för ”Miljözon”, som säger att tyngre dieselfordon får inte köras i ”miljözon” om de är äldre än 6 år, kunna lösa det här?

    Vidare: Äldre lastbil och buss (EURO2, EURO3) får lika rena avgaser m.a.p. sot och tjära som nya EURO5-lastbilar och -bussar, genom att de kör på ultrarena, syntetiska paraffinoljor, enligt teknisk spec. CEN TS 15940. Sådana syntetiska paraffinoljor gör ur samma råvaror som ”fordonsgas” görs ur; Bioavfall, naturgas och ur gas som annars bara facklas bort på oljefält. Så varför är drift av äldre lastbil + buss som körs på syntetiska paraffinoljor i miljözon förbjuden sedan 1 sept. 2013? De har ju t.o.m. lägre utsläpp än EURO5-lastbil + buss, då man tar hänsyn till att de äldre fordonen släpper ut mindre NO2 än EURO5-fordonen.

  2. Det är ”vilseledande marknadsföring” att det står: ”Miljözon. Utsläppgränser för tunga fordon”. Det är ingen som bryr sig om några utsläpp, och mäter utsläpp!!! Det har ”miljözon” aldrig handlat om! Nej, miljözon = Köp nya lastbilar och bussar i förtid, efter 6 år istället för efter 10 till 15 år. Så att fordonsindustrin kan fördubbla sin försäljning. Annars hade man definierat vilka högsta tillåtna utsläpp av sot och tjära ur avgasröret, NO2 ur avgasröret, osv. som hade varit tillåtna. Och så hade det rått fri konkurrens om att installera teknologi för att åstadkomma detta.

    Nu är det istället monopol… BARA fordonsindustrins lösning med katalysatorer, som fungerar dåligt eller inte alls vid körning i innerstad, dvs i miljözon, tillåts… Sotkatalysatorer (ofta kallade för ”partikelfilter”) som har en rejäl nackdel: De oxiderar oskadlig/hälsosam NO i avgaserna till skadlig NO2. Sot/tjära i avgaserna bränns bort i katalysatorn mha NO2.

    Istället för att försöka åstadkomma renare avgaser genom: Fordon + katalysatorer, kan man t.ex. göra det genom: Fordon + ultrarena drivmedel. Just vid körning i låg hastighet, på låg last, så fungerar den här lösningen mycket bättre. Denna lösning ger tväremot exemplet ovan minskade utsläpp av NO2, ihop med kraftigt minskade utsläpp av sot + tjära + cancerogena kolväten(i gasform och i partikelform, sot och tjära). En lösning som är som gjord för körning i stad. Alltså förbjuds den… Ja, ”miljözon” handlar ju om att tvinga åkerier och bussbolag att köpa nya fordon i förtid… Och det ska ingen ny miljöteknik få komma och ändra på… Man får inte utsätta fordonsindustrin för konkurrens…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)