Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘motorbranschen’

Stor brist på medarbetare till motorbranschen

Bristen på medarbetare till motorbranschen är alarmerande. Det hävdar Transportföretagen i en ny undersökning där man har kartlagt rekryteringsbehoven i motorbranschen. Enligt rapporten behöver 5 300 personer anställas inom motorbranschen de närmaste tre åren. Störst är efterfrågan på tekniker och mekaniker. Sveriges Bussföretag ingår i Transportföretagen.

Skriande brist på personal till fordonsverkstäder

Motorbranschen är i ett nästan skriande behov av mekaniker och annan personal till fordonsverkstäderna, konstaterar Transportföretagen i en ny rapport. Den visar att under 2018 – 2020 kommer motorbranschen att behöva anställa cirka 6 400 personer, varav 2 600 tekniker. Under bara det senate året har behovet ökat med 600 personer.

Allt färre vill mecka med fordon

Samtidigt som behoven av yrkesutbildade fordonsmekaniker, lackerare och andra medarbetare ökar inom motorbranschen söker sig allt färre ungdomar till gymnasieskolans fordons. och transportprogram, Det visar en undersökning som Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN) har gjort.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)