Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Nobina Sverige’

Nya utnämningar i Nobina Sverige

Nobina Sverige AB har genomfört två nya utnämningar i företagsledningen, dels på posten som marknadsdirektör dels på en nyinrättad post som affärsområdeschef.

John Strand ny kommersiell chef på Nobina

Nobina Sverige har utsett John Strand till kommersiell chef med ansvar för Nobinas erbjudande direkt till konmsument, det vill säga business till consumer. Anställningen av John Strand är kopplad till en breddning av Nobina Sveriges affär med bland annat nya digitala tjänster och produkter för delad mobilitet – ett komplement till dagens kollektivtrafik. John Strand kommer närmast från en post som vd för Grönklittsgruppen men har arbetat länge inom kollektivtrafiken i Sverige.

Största bussoperatören in i Samtrafiken

Sveriges största bussoperatör, Nobina Sverige, går in som ny delägare i kollektivtrafikens samarbetsorgan Samtrafiken. I och med detta har nu Samtrafiken 38 privata och offentliga kollektivtrafikaktörer som delägare.

Nöjd Nobinachef: ”Mycket bra resultat”

Ledningen för Nobina Sverige, landets största bussoperatör, anser att man under verksamhetsåret 2012/2013 har nått ”ett sammantaget mycket bra resultat”. Intäkterna uppgick till 4 806 miljoner kronor och vinsten blev 95,7 miljoner kronor. Soliditeten är 37% med ett eget kapital om 527 miljoner kronor vid årets utgång.

Nobina hoppar av upphandling i Dalarna

Nobina, som är Sveriges största bussföretag, har beslutat att lämna Dalarna. Man kommer inte att delta i den upphandling som Dalatrafik nu genomför och som har fått hård kritik från bland annat Bussbranschens Riksförbund. Upphandlingen gäller trafiken 2014 – 2024. Nobina motiverar sitt beslut med att ”anbudsunderlaget strider mot branschrekommendationerna och ger orimliga affärsmässiga villkor som bäddar för få anbudsgivare och dålig konkurrens. Det leder till dyrare och sämre kollektivtrafik där dalaborna blir de stora förlorarna. Upphandlingen rör drygt 400 bussar över hela Dalarna under perioden 2014-24. ”

Nobina värvar riksdagskvinna som kommunikationschef

Riksdagsledamoten Maryam Yazdanfar har tillträtt tjänsten som Chef Public Affairs och kommunikation på Sveriges största bussföretag Nobina. Tjänsten ligger direkt under vd:n för Nobina Sverige, Jan Bosæus.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)