Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Peter Örn’

Ordförandeskifte i Samtrafiken

Till ny styrelseordförande i Samtrafiken utsågs på tisdagen Monika Stridsman. Hon tar över efter Peter Örn som avgår efter fyra år som styrelseordförande. Vid tisdagens extra bolagsstämma valdes också två nya ledamöter in i Samtrafikens styrelse.

Klart med sammanslagning X2AB och Samtrafiken – X2AB:s verksamhet avvecklas

Det så kallade fördubblingsbolaget X2AB:s verksamhet och Samtrafiken slås samman från och med den 1 maj 2015. Då tar Samtrafiken över den utvecklingsverksamhet som X2AB byggt upp under drygt tre års tid. Syftet är enligt ägarna att tillvarata styrkorna i båda organisationerna och därigenom skapa förutsättningar för en fortsatt offensiv branschgemensam utvecklingsverksamhet. I samband med övertagandet kommer X2AB att avvecklas. Samtrafiken tar över X2AB:s medarbetare förutom vd:n Charlotte Wäreborn Schultz.

Oklarheter, dubbla budskap och mörker kring X2AB och Konkurrensverket

När Konkurrensverket på torsdagen avskrev sin granskning av fördubblingsbolaget X2AB gjorde man det på felaktiga grunder, kan bussmagasinet.se avslöja. Verket köpte X2AB:s uppgifter till myndigheten utan att ifrågasätta dem eller göra någon närmare granskning. Därför fick man en felaktig bild av hur X2AB:s ägarförhållanden såg ut när många av de avtal som X2AB har skrevs. Dessutom framträder en allt tydligare bild av att X2AB har mörkat om Konkurrensverkets intresse för företaget innan Samtrafikens bolagsstämma beslutade att inleda en köpeprocess av X2AB. X2AB ger också olika bilder av sig själv när det gäller upphandlingar och vilka regler man följer.

Ny styrelse i fördubblingsbolaget

X2AB, det omdiskuterade och av många ifrågasatta “fördubblingsbolaget” valde vid en extra bolagsstämma på onsdagen en ny styrelse. Styrelsen består av företrädare för några av de största aktörerna i kollektivtrafikbranschen medan mindre företag helt lyser med sin frånvaro.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)