Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Oklarheter, dubbla budskap och mörker kring X2AB och Konkurrensverket

X2ABloggaNär Konkurrensverket på torsdagen avskrev sin granskning av fördubblingsbolaget X2AB gjorde man det på felaktiga grunder, kan bussmagasinet.se avslöja. Verket köpte X2AB:s uppgifter till myndigheten utan att ifrågasätta dem eller göra någon närmare granskning. Därför fick man en felaktig bild av hur X2AB:s ägarförhållanden såg ut när många av de avtal som X2AB har skrevs.

Dessutom framträder en allt tydligare bild av att X2AB har mörkat om Konkurrensverkets intresse för företaget innan Samtrafikens bolagsstämma beslutade att inleda en köpeprocess av X2AB. X2AB ger också olika bilder av sig själv när det gäller upphandlingar och vilka regler man följer.

Det var en anonym anmälan till Konkurrensverket som gjorde att verket för en dryg månad sedan började intressera sig för X2AB:s affärer. Anmälaren hävdade att X2AB kringgår gällande upphandlingsregler då man utvecklar system för biljettering och realtidsinformation.

– Många av ägarna till X2AB är offentliga bolag och försöker kringgå LOU genom X2AB. X2AB har nyttjat tjänster från flera olika företag och konsulter i en sådan omfattning att upphandlingsregler gäller. Ett exempel är företaget Unicon AB som omsätter 20 miljoner på att leverera konsulttjänster till Kollektivtrafikmyndigheter. Dessa uppdrag upphandlas aldrig av myndigheterna, skriver anmälaren.

Ett bolag med massor av offentliga kunder

Konsultföretaget Unicon, som nämns i anmälan till Konkurrensverket har enligt företagets hemsida varit engagerat i biljetterings- och eller betalsystem åt en lång rad kollektivtrafikmyndigheter och/eller länstrafikbolag:

Skånetrafiken
Blekingetrafiken
Hallandstrafiken
Länstrafiken i Jönköping
Länstrafiken i Kronoberg
Länstrafiken i Örebro
Dalatrafik
Värmlandstrafik
Kartlstad Kommun
Västerås Lokaltrafik
Upplands Lokaltrafik
X-trafik
Kalmar Läns Trafik
Länstrafiken Västerbotten
Västtrafik
Resekortsföreningen (drevs av Svensk Kollektivtrafik)

Dessutom har Unicon också varit engagerat i trafikupphandlingar, informationssystem med mera åt många länstrafikbolag, alternativt kollektivtrafikmyndigheter.

Konkurrensverket vände sig till X2AB för att få svar på en rad frågor, bland annat om X2AB anser att det upphandlingsrättsliga regelverket gäller för bolaget. Man ville också få insyn i de avtal som X2AB skrivit med leverantörer och hur eventuella upphandlingar hade gått till.

När Konkurrensverket på torsdagen avskrev anmälan mot X2AB gjorde man det med utgångspunkt från vad X2AB hade svarat verket. Verket konstaterar att X2AB har ingått avtal för olika konsulttjänster under åren 2012 och 2013. Sedan har en del av avtalen förlängts under 2014.

Konkurrensverket slarvar
Men därefter slarvar Konkurrensverket fram sitt beslut på felaktiga grunder.

Konkurrensverket köper utan vidare X2AB:s påstående att företaget inte är en upphandlande myndighet enligt LOU eller en upphandlande enhet enligt LUF.

X2AB förklarar detta med att de offentliga ägarna i bolaget utgör en minoritet, både när det gäller aktieägande och rösträtt. Av bolagets nio ägare är, skriver X2AB, fem inte staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet. En av dessa fem är SJ AB.

Men vad X2AB inte talar om för Konkurrensverket, och som verket inte heller  brytt sig om att kontrollera, är att verkligheten såg annorlunda ut när konsultavtalen skrevs.

Vid den tidpunkten var varken MTR eller SJ AB delägare i X2AB utan offentliga ägare dominerade. Om sedan SJ AB i en pågående rättsprocess bedöms vara upphandlande enhet blir den bild som Konkurrensverket okritiskt köpt än skevare.

Konkurrensverket nöjer sig inte med det slarvet av faktakontrollen. Man tar inte ens upp att större delen av X2AB:s arbete kring biljett- och betalsystem finansieras med projektpengar från flertalet kollektivtrafikmyndigheter i Sverige – helt utan upphandling.

Dubbla tungor
X2AB talar också om sig själv med dubbla tungor.

Till Konkurrensverket säger X2AB att man inte är en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet enligt upphandlingslagarna. Men utåt säger X2AB något helt annat.

sin hemsida skriver X2AB (åtminstone så sent som på torsdagskvällen – möjligen raderar man texten när man läser den här artikeln):

”X2AB är en upphandlande enhet som vid upphandlingar tillämpar lagen om upphandling inom försörjningssektorn, LUF. De upphandlingar av utvecklingsinsatser som genomförs görs för de offentliga ägarnas och de i utvecklingsprojekten medverkande offentliga företagens räkning. Detta utesluter inte att även andra offentliga företag senare kan få tillgång till det som utvecklats. De privata företagen som inte är beroende av att upphandling sker kan köpa en utvecklad tjänst direkt från leverantören eller från X2AB.”

Så såg alltså X2AB själv på sin verksamhet under de år då de flesta av de avtal skrevs som senare togs upp i anmälan till Konkurrensverket. Då var man en upphandlande enhet som hade att följa upphandlingslagarna. Nu vill X2AB vifta bort det inför Konkurrensverket.

Mörkläggning
På måndagen hade Samtrafiken och X2AB båda bolagsstämmor.

Inför Samtrafikens stämma mörkade X2AB uppgifterna om Konkurrensverkets intresse för X2AB:s affärer, trots att en av de viktigaste frågorna på båda stämmorna var ett samgående mellan Samtrafiken eller X2AB. Samtrafikens stämma beslöt också att inleda en process med syftet att förvärva det förlusttyngda X2AB.

Men varken Samtrafikens styrelse eller aktieägare fick något veta om att X2AB i värsta fall riskerade en dryg konkurrensskadeavgift.

Paul Håkansson, vd för ÖstgötaTrafiken uppger för bussmagasinet.se att han inte har varit informerad om Konkurrensverkets intresse för X2AB och att frågan inte heller togs upp på Samtrafikens bolagsstämma. I övrigt vill han inte kommentera Konkurrensverkets granskning.

John Strand, vd för Flygbussarna, var inte heller medveten om att Konkurrensverket intresserade sig  för X2AB vid tidpunkten för Samtrafikens bolagsstämma.

– Det hade naturligtvis varit intressant information att i det läget ta del av. Konkurrensverkets granskning kommer med stor sannolikhet att behandlas i Samtrafikens styrelse och även i samband med den värdering av X2AB som skall göras innan ett eventuellt förvärv av verksamheten genomförs, kommenterar John Strand.

Samtrafikens styrelseordförande Peter Örn visste inget. Foto: Samtrafiken.

Samtrafikens styrelseordförande Peter Örn visste inget. Foto: Samtrafiken.

Inte heller Samtrafikens styrelseordförande Peter Örn visste något.

– Jag blev informerad på onsdagen (alltså två dagar efter stämman, red:s anmärkning) och kommer att få fördjupad information under de närmaste veckorna, förklarar han för bussmagasinet.se.

Mats Gustafsson, vd för Tågkompaniet, svarar också blankt nej på frågan om han kände till Konkurrensverkets intresse för X2AB, likaså på frågan om det på bolagsstämman förekom någon information om detta, vare sig till honom eller till aktieägare i Samtrafiken i övrigt.

– Samtrafiken har beslutat att inleda en process som syftar till att förvärva X2AB.

– Processen innehåller de delar som är normala i samband med ett företagsköp.  Värdering av företaget, due dilligence och så vidare innan ett slutligt beslut om förvärv fattas av Samtrafiken. Mot den bakgrunden är myndigheternas granskning ingen dramatisk fråga för Samtrafiken, såväl granskningen och resultatet av den kommer att hinna  hanteras under  processen, framhåller Mats Gustafsson.

X2AB-ägare svarar inte
Bussmagasinet.se har vänt sig till hela den dåvarande styrelsen för Samtrafiken med frågor kring X2AB och Konkurrensverket. Tre av dem som inte svarat på våra frågor representerar delägare i X2AB.

Därför har vi inte heller kunnat fråga dem om de kände till Konkurrensverkets intresse för X2AB:s affärer och om så var fallet,  varför de inget sa i samband med Samtrafikens bolagsstämma

Vi har inte lyckats nå Joakim Palmkvist, vd för Swebus, som befinner sig på semester.

Övriga har följaktligen valt att inte svara.

Dessa är:
Stefan Fredriksson, avgående vd för Länstrafiken i Jämtland,
Lars Nordstrand, Keolis (Keolis är delägare i X2AB),
Christer Fritzson, SJ AB (SJ AB är delägare i X2AB) och
Anders Lindström, förvaltningschef, trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (förvaltningen är delägare i X2AB).

Taggat som: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)