Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Örebro län’

Nerskärningar stundar i Örebro län

Busstrafiken i Region Örebro län ska skäras ner. Regionens nämnd för samhällsbyggnad går mot ett förväntat underskott på drygt 16 miljoner kronor. På onsdagen fattade politikerna i nämnden beslut om ett sparprogram i kollektivtrafiken. Nerskärningar ska göras när det gäller parallellgående busstrafik, skolskjutsar, linjer som har ett lågt resande samt servicelinjer.

Bilister som provat väljer bussen

Mer än var femte vanebilist fortsatte att åka kollektivt när de väl provat på att ta bussen eller tåget till jobbet. Det är resultatet av årets kampanj i Örebro län där bilpendlare fick prova att resa gratis med kollektivtrafiken under en period i januari. Drygt 4 000 bilpendlare testade, över 850 har valt att fortsätta med Länstrafiken sex månader efter kampanjens slut. Succé, anser Länstrafiken i Örebro län.

Ny profil för Länstrafiken Örebro

Länstrafiken i Örebro län får ett nytt grafiskt utseende med en ny logotyp. Den nya logotypen kommer att synas på bussarna när de gamla trafikavtalen upphör, och de nya bussarna fasas in, med start den 19 augusti. De nya bussarna, som kommer att vara vita med en blå våg, ägs av Svealandstrafiken AB som ägs gemensamt av Region Örebro län och Region Västmanland sedan 1 januari 2018.

Nya färger när varannan buss i Örebro län byts ut

Hälften av de 288 bussar som idag kör för Länstrafiken Örebro byts ut i år, bland annat samtliga stadsbussar i Örebro. Samtidigt byter Länstrafiken utseende på bussarna. De nya bussarna kommer att vara vita med en blå våg som böljar längs med sidan av bussen. Bytet av bussarna beror på att dagens bussar har nått åldersstrecket, samt att Region Örebro län tillsammans med Region Västmanland har bildat Svealandstrafiken, ett samhällsägt bussbolag som innebär att man gör sig av med många av sina entreprenörer i Region Örebro län

Buss- och taxibolag kan förlora färdtjänst och sjukresor

Privata buss- och taxibolag i region Örebro län kan komma att stängas ute från att köra färdtjänst och sjukresor. Regionen överväger nu att ta över serviceresorna i egenregi, rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro. Nu ska en utredning se på möjligheterna med att sluta upphandla serviceresorna, helt eller delvis. Tidigare har man beslutat att köra en stor del av busstrafiken i egen regi.

Flopp för satsning på närtrafik

Den anropsstyrda närtrafiken i glesbygden i två kommuner i Region Örebro län har hittills floppat rejält. Trafiken startade den 1 oktober i Askersund och Nora. Men hittills har endast åtta resenärer använt sig av den, trots marknadsföring för 126 000 kronor, rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro. Totalt har satsningen hittills kostat drygt 150 000 kronor och av det beloppet har huvuddelen gått till marknadsföring.

Stäms för diskriminering på grund av dåliga hållplatsutrop

En synskadad bussresenär i Örebro stämmer Region Örebro län och bussoperatören Nobina för diskriminering. Anledningen är att de automatiska hållplatsutropen på bussarna i Örebro län fungerar dåligt, vilket gör resenären känner stress och oro när hon ska åka buss, rapporterar Sveriges radio P4 Örebro.

Anropsstyrt i Örebro län

Länstrafiken i Örebro län inför anropsstyrd trafik på landsbygden efter en modell som redan finns i flera andra regioner i Sverige. Det innebär att den som bor långt från en busshållplats kan bli hämtad vid bostaden för vidare resa till någon av länets tätorter.

Köper bussar för 429 miljoner

Region Örebro län planerar att köpa nya bussar för cirka 429 miljoner kronor. Det är en följd av att regionen ska ta över en stor del av busstrafiken i regionen i egen regi istället för att upphandla den. Sedan årsskiftet är regionen hälftenägare i Svealandstrafiken AB. Den andra hälftenägaren är Region Västmanland.

Nattstopp för tryggare bussresor i Örebro

Från i sommar införs nattstopp på stadsbussarna i Örebro. Syftet är att öka tryggheten för bussresenärerna. Nattstoppet innebär att den som reser på sena kvällar och nätter har möjlighet att stiga av bussen mellan två hållplatser.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)