Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Örebro län’

BRT-storm i Örebro: Att kommunicera rätt är inte lätt

Kommunikation och marknadsföring gör skillnad för hur människor upplever saker. Men att kommunicera rätt är inte alltid lätt. Det kan Örebro Region vittna om efter att ha försökt kampanja för sin nya BRT-linje trots massor av kritik. För satsningen på BRT (Bus Rapid Transit) har mötts av en veritabel opinionsstorm.

Tuffare för fuskåkare i Örebro län

Det ska bli svårare för fuskåkare i kollektivtrafiken i Region Örebro län. Regionens samhällsbyggnadsnämnd fattade på torsdagen beslut om att på sikt utöka antalet biljettkontroller på bussar och tåg.

Billigare på buss och tåg för äldre i Örebro län

Från och med augusti i år kommer den som är 70 år eller äldre att kunna köpa buss- och tågbiljetter i Örebro län till rabatterat pris. Rabatten uppgår till 20 procent vid köp av enkelbiljetter för resa med tåg och buss inom regionen. Det beslutade Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd på onsdagen.

Studentrabatt på bussar och tåg även i Örebro län

Från tisdag nästa vecka blir det billigare för studenter i Örebro län att resa kollektivt. Då inför Länstrafiken i Örebro en studentrabatt som innebär 20 procents rabatt på alla periodbiljetter som köps via Länstrafikens app.

Örebro återstartar nedlagda busslinjer

Någon eller några av de busslinjer som Länstrafiken Örebro la ner i december kan komma att återstartas efter sommaren. Det är regionstyrelsen i Region Örebro län som föreslår att mer pengar ska avsättas till kollektivtrafiken, både i år och kommande år.

Närtrafik i hela Örebro län

Den 17 januari införs närtrafik i hela Region Örebro län. Det gör det möjligt för alla som hittills har saknat kollektivtrafik eller bara haft ett begränsat trafikutbud vid närmaste hållplats att resa med Länstrafiken Örebro. Närtrafiken kan användas när avståndet mellan bostad och busshållplats är mer än en kilometer, likaså när hållplatsen trafikeras av färre än tio avgångar per dygn i vardera riktningen.

Resenärerna svek satsningar på busstrafik

Länstrafiken Örebro genomför vid tidtabellsskiftet den 12 december en rad förändringar i länets kollektivtrafik med nya linjesträckningar och ett nytt system för linjenumren. Det blir också en hel del nerdragningar eftersom resenärerna inta har strömmat till som Länstrafiken hade räknat med. De satsningar som har genomförts de senaste åren har inneburit ökade trafikeringskostnader, utan att resandet ökat i önskad omfattning, konstaterar Länstrafiken Örebro.

Vann upphandling för kollektivtrafiken i Örebro län

Det svenska IT-företaget Hogia har vunnit en upphandling som Region Örebro län har genomfört och som innebär att Hogia ska leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias IT-plattform blir navet för all trafikinformation. Dessutom skapas en större flexibilitet genom att befintliga, angränsande system hos Region Örebro Län kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att regionen är låst till en viss leverantör.

Samåkning i serviceresor återupptas

Länstrafiken Örebro återupptar nu successivt samåkningen inom serviceresor. Under våren 2020 slopades på grund av covid-19-pandemin all samplanering för serviceresor inom regionen med undantag för skolskjuts. Men i takt med att smittspridningen minskar och att majoriteten av serviceresekunderna och förarna nu är vaccinerade börjar regionen nu åter samplanera resor. De som reser med serviceresor kan därmed få samåka med andra. Länstrafiken har fattat beslutet i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Svealandstrafiken köper nio bussdepåer

Det samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken förvärvar under våren två fastighetsbolag som innefattar totalt nio bussdepåer i Örebro län. Företaget uppger att affären är en del av förberedelserna inför de framtida trafikstarter som Svealandstrafiken har i uppdrag att genomföra i länet under åren 2021–2025.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)