Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Örebro län’

Fem får köra serviceresor i Örebro län

Fem företag får dela på uppdraget att köra serviceresor i Region Örebro län. Politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd har nu fattat tilldelnngsbeslut i regionens upphandling av serviceresorna, det vill säga färdtjänst, sjukresor med mera.

Tejbrant vann i Region Örebro

Det välkända Täbybaserade företaget Team Tejbrant har tecknat ramavtal med Region Örebro län om bland annat väderskydd på busshållplatser. Avtalet omfattar fyra produktområden.

Storslakt av busslinjer i Örebro län

Femton busslinjer i Örebro län ska läggas ner. Det väntas politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd besluta på torsdag i nästa vecka. Bakgrunden är att Region Örebro län räknar med att i år ha ett underskott på omkring en miljard kronor. Nu ska skatten höjas, likaså biljettpriserna i kollektivtrafiken. Samtidigt måste kostnaderna för kollektivtrafiken ner med mer än 50 miljoner kronor på årsbasis.

Höjda biljettpriser i Örebro län

Nu duggar besluten tätt om höjda biljettpriser på bussar och tåg. På onsdagen beslutade politikerna i kollektivtrfiknämnden i Region Örebro län att höja Länstrafikens priser. Regionen är nämligen på väg mot ett underskott på mer än en miljard vid årsskiftet. Skatten höjs med 75 öre, men det räcker inte för att klara ekonomin. Totalt höjs prisnivån i kollektivtrafiken med tio procent, men höjningen fördelas olika, beroende på biljettyp.

Budgeten spricker för kollektivtrafiken

Allt fler regioner i landet rapporterar nu om att deras budget för kollektivtrafiken är på väg att spricka. Mest spektakulär är utvecklingen i Region Stockholm där, som vi tidigare rapporterat, mängder av buss- spårvägs- och tunnelbanelinjer hots av nerdragen turtäthet och indragen trafik. Men även på andra håll i landet brottas regionerna med ekonomin för kollektivtrafiken.

BRT-storm i Örebro: Att kommunicera rätt är inte lätt

Kommunikation och marknadsföring gör skillnad för hur människor upplever saker. Men att kommunicera rätt är inte alltid lätt. Det kan Örebro Region vittna om efter att ha försökt kampanja för sin nya BRT-linje trots massor av kritik. För satsningen på BRT (Bus Rapid Transit) har mötts av en veritabel opinionsstorm.

Tuffare för fuskåkare i Örebro län

Det ska bli svårare för fuskåkare i kollektivtrafiken i Region Örebro län. Regionens samhällsbyggnadsnämnd fattade på torsdagen beslut om att på sikt utöka antalet biljettkontroller på bussar och tåg.

Billigare på buss och tåg för äldre i Örebro län

Från och med augusti i år kommer den som är 70 år eller äldre att kunna köpa buss- och tågbiljetter i Örebro län till rabatterat pris. Rabatten uppgår till 20 procent vid köp av enkelbiljetter för resa med tåg och buss inom regionen. Det beslutade Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd på onsdagen.

Studentrabatt på bussar och tåg även i Örebro län

Från tisdag nästa vecka blir det billigare för studenter i Örebro län att resa kollektivt. Då inför Länstrafiken i Örebro en studentrabatt som innebär 20 procents rabatt på alla periodbiljetter som köps via Länstrafikens app.

Örebro återstartar nedlagda busslinjer

Någon eller några av de busslinjer som Länstrafiken Örebro la ner i december kan komma att återstartas efter sommaren. Det är regionstyrelsen i Region Örebro län som föreslår att mer pengar ska avsättas till kollektivtrafiken, både i år och kommande år.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)