Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Uppsala’

Munskydd på buss och tåg hela dygnet i Region Uppsala

De regioner i landet som utfärdar rekommendationer om att munskydd i kollektivtrafiken ska användas hela dygnet blir snabbt fler. Sent på tisdagseftermiddagen utökade Region Uppsala rekommendationerna för att motverka spridningen av covid-19. Regionen utökar också provtagningen för att förebygga en tredje våg.

Covid-19: Region Uppsala spanar framåt

Som en följd av covid-19-pandemin har resandet med kollektivtrafiken i Region Uppsala minskat med 70 procent under fjolåret, jämfört med året innan. Men hur kommer framtiden att gestalta sig? Kommer resandet med kollektivtrafiken att ändras jämfört med hur det var innan pandemin? Nu ska regionen ta fram en plan för hur förtroendet för kollektivtrafiken ska återfås, skriver Upsala Nya Tidning, UNT.

Starkare koppling mellan kollektivtrafik och cykel

Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska förstärkas, så att det blir lättare att ta sig hela resan från dörr till dörr. Det är en av nyheterna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, som antogs av regionfullmäktige i Region Uppsala på onsdagen.

Rekordavtal ger svensk rekordorder till Daimler Buses

Bussföretaget Mohlins Bussar, med bas i Ljusdal, tog nyligen hem sitt största trafikavtal någonsin när Region Uppsala upphandlade lokal- och skolbusstrafik. Avtalet har nu resulterat i att Daimler Buses i Sverige har fått sin enskilt största order någonsin. Totalt rör det sig om 112 bussar. Trafikstarten sker den 1 jan 2021.

Egen regi i Uppland allt mer osannolik

Det förefaller nu allt mer osannolikt att Region Uppsala län kommer att ta över regionbusstrafiken i egen regi, något som har diskuterats de senaste åren. En utredning om ett sådant övertagande presenteras i nästa vecka, men samtidigt förbereder regionen en stor upphandling av regionbussarna. Trafiken körs idag på tre avtal som samtliga löper ut i juni 2022.

Mohlins Bussar vann i Region Uppsala

Region Uppsala har nu avgjort upphandlingen av lokal- och skolbusstrafik i länet. Avtalet sträcker sig till tidtabellsskiftet i juni 2029 och går att förlänga i ytterligare fyra år. Totalt bjöd fyra företag på trafiken som har tilldelats Mohlins Bussar.

Nytt linjenät ska locka fler till bussen i Enköping

Krångligt och inte anpassat efter stadens utveckling. Så upplever många Enköpingsbor busslinjenätet i staden, men nu ska det bli bättre. Det lovar politikerna i Region Uppsala. På måndagen beslutade regionens trafik- och samhällsutvecklingsnämnd om ett nytt linjenät. Men innan det nya linjenätet spikas definitivt ska medborgare, näringsliv och andra få göra sina röster hörda.

Bussföretagen vill vara med när Uppsala utreder framtiden

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag vill ställa sina kunskaper och erfarenheter till förfogande i Region Uppsala. Regionen utreder nu framtida trafiklösningar. Bland annat tas frågan om egen regi upp. (S) vill att busstrafiken ska köras i egen regi – idag körs stadsbussarna av samhällsägda Gamla Uppsala Buss, medan regiontrafiken är upphandlad i konkurrens. De blågröna partierna vill avvakta en utredning innan man tar ställning.

Förlängt i Uppland för KR Trafik

Bussbolaget KR Trafik har fått förlängt trafikavtal i Uppland – åtminstone tillfälligt. Region Uppsala har förlängt företagets trafikavtal för skolskjutsar och mindre landsbygdslinjer under sju månader. Anledningen är att regionens upphandling av trafiken har överklagats, men förvaltningsrätten har ännu inte avgjort frågan.

Identic tankar i Uppsala

Det blir Identic som ska leverera systemet för identifiering och tankning av bussar vid den stora bussdepån i Fyrislund, Uppsala, som byggas av Hent på uppdrag av Region Uppsala. Depån har hela 180 rampplatser och där ska både gas- och dieselbussar stationeras.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)