Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Västmanland’

Västmanland: Punktliga bussar, opålitliga tåg

Samtidigt som resandet ökade förlorade kollektivtrafiken i Västmanland marknadsandelar. Busstrafiken fungerade men tågtrafiken hade stora problem. Det framgår av siffror som Region Västmanland har tagit fram för kollektivtrafiken under perioden januari – april i år.

Ny flextrafik införs i Västerås

Om en månad, den 31 mars läggs Flerxlinjen i Västerås ner. Istället kommer flextrafiken som blir en del av den allmänna kollektivtrafiken och är ett komplement till stadsbussarna i Västerås. Det innebär bland annat att flextrafiken delas in i tre områden, får samma biljetter som den allmänna kollektivtrafiken och blir tillgänglig för alla.

Varning för minskad kollektivtrafik på grund av smittspridning (uppdaterad)

Den ökade smittspridningen av covid-19 kan inom kort påverka busstrafiken och serviceresorna i Västmanland, varnar regionen. Frånvaron bland förarna och övrig personal är hög och Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland ser en risk i att det kan komma att bli värre i takt med att smittan ökar.

Västmanland köper information för busstrafiken

Region Västmanland har efter en upphandling beslutat att beställa ett nytt system för trafikinformation för busstrafiken i regionen. Systemet ska levereras av Hogia och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser.

Avtalsklart med gemensamt samhällsägt bussbolag

Det sista steget togs på torsdagen för att skapa ett bussföretag som ägs gemensamt av Region Örebro län och Region Västmanland. Det avtal som parterna nu har signerat innebär att Region Örebro län köper 50 procent av aktierna i AB Västerås Lokaltrafik för cirka 50 miljoner kronor.

Egen regi i Örebro lönsam tidigast efter 50 år

Det kommer att ta minst 50 år innan kostnaderna för att Region Örebro län tar över stadsbusstrafiken i Örebro i egen regi är täckta. Men det kan hända att de aldrig kommer att täckas. Det framgår indirekt av de handlingar som regionstyrelsen i Region Västmanland hade som underlag när man på onsdagen sa ja till att bilda ett gemensamt bussföretag med Region Örebro län. För Västmanland är däremot det gemensamma bussföretaget, som vi tidigare rapporterat om, en bra affär.

Klartecken för gemensamt bussbolag – slut för privata i Örebro län

Regionstyrelsen i Örebro beslutade på onsdagen att gå vidare i arbetet med att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafiken i både Region Västmanland och Region Örebro län. Den 8 februari tar styrelsen för Region Västmanland upp frågan.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)