Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘resegarantilag’

Tummen upp från bussföretagen för nya reselagar

Bussföretagens branschorganisation Sveriges Bussföretag gör tummen upp för regeringens förslag till nya lagar för paketresor och resegarantier. Bussföretagen räknar med att den nya resegarantilagen kommer att minska både kostnader och administration för företagen, samtidigt som lagstiftningen anpassas bättre till dagens verklighet där många resenärer själva skräddarsyr sina resor och bokar via internet.

Nya lagar för paketresor och resegaranti

Regeringen la på torsdagen fram de väntade nya lagförslagen som gäller paketresor och resegaranti. De nya lagarna börjar gälla den 1 augusti i år om riksdagen säger ja till dem. Med de nya lagarna kommer konsumenternas ställning att stärkas, men det nya regelverket innebär enligt regeringen också förbättringar för de företag som arbetar på resemarknaden. Bland annat gör regeringen bedömningen att det nya regelverket kommer att avsevärt sänka reseföretagens kostnader för resegarantier.

Bussföretagen gör tummen upp för nya lagar om resor

Två lagförslag som har stor betydelse för bussföretag och bussresearrangörer får tummen upp av branschorganisationen Sveriges Bussföretag. Förslagen från regeringen gäller en ny paketreselag och en ny resegarantilag. Förslagen lever enligt Sveriges Bussföretag upp till dagens behov. Den nuvarande lagstiftningen har inte hängt med i tiden där resenärernas bokningsmönster har förändrats med internet. Idag erbjuds olika typer av paketresor eller sammanlänkade resor som inte har något lagskydd i dagens lagstiftning.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)