Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sala’

Sala inför fria bussresor 1 april

Den första april i år blir det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun. Det gäller all landsbygdstrafik och stadstrafik, med undantag för den regionala busstrafiken. Inte heller på tåg blir det någon nolltaxa. Den avgiftsfria kollektivtrafiken gäller alla för resor inom kommunen, inte bara personer som är folkbokförda där. Sala kommun står för kostnaderna för nolltaxan.

Nolltaxa för bussresor i Sala

Sala kommun följer exemplet från grannstaden Avesta och inför avgiftsfri busstrafik nästa år. Politikerna i kommunfullmäktige har nu slutgiltigt sagt ja till nolltaxa trots ökade kostnader och osäkerhet om vad det innebär för bussresandet. En utvärdering ska göras 2019.

Allt under ett tak i Västmanland

Från och med årsskiftet bildar Västmanlands Samtrafikförbund och Kollektivtrafikförvaltningen i Landstinget Västmanland en ny gemensam organisation. Verksamheten kommer att bedrivas inom Kollektivtrafikförvaltningen.

Storsatsning på busstrafik i Sala

Den största förändringen på 30 år i Salas kollektivtrafik genomförs den 18 augusti. Busstrafiken utökas då kraftigt, bland annat genom att skolskjutsfordon ska merutnyttjas till linjetrafik.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)