Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘särskilda persontransporter’

Ökad samordning krävs av färdtjänst, sjukresor och skolskjuts

Krav på ökad samordning både vad gäller administration och trafik och ett systematiskt kvalitetsarbete. Det är två av förslagen i den statliga utredningen om särskilda persontransporter (tidigare kallat särskild kollektivtrafik) som på torsdagen lämnade över sina förslag till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

Regeringen utreder färdtjänst och skolskjutsar

Regeringen beslutade på fredagen att tillsätta en utredare som ska analysera reglerna för särskilda persontransporter, som exempelvis färdtjänst och sjukresor. Syftet är att få en effektivare samordning. Utredare blir Anita Johansson som idag bedriver egen konultv3rksamhet och är vice ordförande i Försäkringskassan i Stockholm samt ledamot i Inlandsinnovation AB och Luleå Tekniska Universitet.

Regeringen utreder skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor

Regeringen beslutade på torsdagen att utreda reglerna för den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och riksfärdtjänst. Utredningen ska kartlägga vilka problem som gör det svårt för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning av resorna i den särskilda kollektivtrafiken. Utredningen ska också föreslå lösningar.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)