Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘servicelinjer’

Värmländska trotjänare i pension

Efter drygt 92 000 mil och nästan tio års tjänst pensioneras nu Värmlandstrafiks gamla servicelinjebussar efter lång och trogen tjänst. Runt nio miljoner kostar pensioneringen som inleddes i slutet av förra veckan när det var officiell start för Värmlandstrafiks nya servicelinjebussar.

Flextrafik tar över när servicelinjer försvinner

När servicelinjerna i Borås avvecklas i månadsskiftet mars/april kommer med största säkerhet Flextrafik att erbjuda äldre och färdtjänstberättigade möjligheter att även i framtiden resa kollektivt, skriver Borås Tidning. Flextrafiken ska vara öppen för alla som fyllt 75 år eller har tillstånd att resa med färdtjänst och som inte anser sig kunna resa med den ”vanliga” busstrafiken.

Borås avvecklar servicelinjerna

Samtliga sju servicelinjer i Borås läggs ner från den andra april 2017, samtidigt som Västtrafik byter operatör i stadstrafiken där. Nobina tar då över från Borås Lokaltrafik. Anledningen till att servicelinjerna försvinner är att alltför få reser med dessa, enligt Västtrafik i genomsnitt fem passagerare per tur, skriver Borås Tidning.

Värmland kör servicelinjer i egen regi

Från och med december 2015 kör Värmlandstrafik servicelinjerna i länet i egen regi. Linjernas funktion är att underlätta sjukresor mellan huvudorterna i Värmlands kommuner och Centralsjukhuset i Karlstad.

Förare vill ta över nedläggningshotade servicelinjer

De tre servicelinjerna i Lund kommer att läggas ner i augusti och ersättas av en busslinje som körs med vanliga, fullstora stadsbussar, även om trafiken körs långsammare. Förändringen sker när Nettbuss Stadsbussarna tar över trafiken från den nuvarande operatören Bergkvarabuss.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)