Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘spårväg’

MP i Lund: Bussar förstör för spårväg

Spårvägen i Lund fortsätter att väcka politisk strid. Nu vill miljöpartiet i Lund hindra att bussar och spårvagnar ska dela på utrymmet på en sträcka av 250 meter på en gata i centrum. “Förstör investeringen”, säger MP:s Karin Svensson Smith till Skånska Dagbladet.

Spårväg i Uppsala kan spikas på onsdag

På onsdag väntas den politiska ledningen i Uppsala kommun spika planerna på att bygga en spårväg i Uppsala. Det handlar om byggandet av Ultunalänken, en kapacitetsstark kollektiv trafik mellan Bergsbrunna station och Gottsunda centrum i Uppsala. Frågan har varit, och är, hett omdebatterad i staden. Bl a Liberalerna och Centern har pläderat för en BRT-lösning. Formellt handlar det om att kommunstyrelsen väntas godkänna ett avtal mellan kommunen, regionen och staten om statlig medfinansiering av Ultunalänken.

Bussarna drabbas när spårvägsdepå spräcker budgeten igen

Bygget av en depå för spårvagnarna i Lund spräcker budgeten med råge. På onsdagen gav politikerna i regionstyrelsen i Skåne klartecken att skjuta till 40 miljoner kronor till bygget. Men det handlar inte om några extrapengar till kollektivtrafiken. Istället ska pengarna tas från planerade nya bussdepåer i Malmö och Lund samt från en modernisering av informationssystemet på Öresundstågen.

Skyddsombud stoppade busslinjer i Lund (Uppdaterad version)

All busstrafik genom sjukhusområdet i Lund stoppades på fredagseftermiddagen av skyddsombuden hos Transdev, Nobina och Nettbuss Stadsbussarna. Stoppet gällde både bussar i stadstrafik och regionaltrafik. Anledningen var de omfattande vägarbetena, bland annat för spårvägsbygget i Lund, som gör att facket anser att trafikförhållandena är ohållbara. Senare hävdes skyddsstoppet av Arbetsmiljöverket.

Regeringen väljer bort BRT i Uppsala

Regeringen beslutade på torsdagen att man ska satsa 900 miljoner kronor av statliga medel på en spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum i Uppsala, den så kallade Ultunalänken. Bostadsminister Peter Eriksson(MP) kallar beslutet historiskt. Uppsala kommun måste ställa upp med minst lika mycket för finansieringen.

Forskarkritik mot spårvägsprojekt: varken samhällsekonomi eller alternativ utreddes

Planeringen av det stora spårvägsprojektet Spårväg syd i Stockholm får bister kritik av två etablerade trafikforskare som har granskat planeringen. I en ny rapport konstaterar de att den samhällsekonomiska kalkylen inte verkar spela någon större roll för beslutet att investera i spårvägen eller inte. Politikerna har inte heller räknat på några alternativ till spårvägen, exempelvis BRT (Bus Rapid Transit). Det riskerar att leda till dåligt utnyttjande av allmänna medel eftersom det finns en risk att mer lönsamma projekt inte tas upp för utredning, slår forskarna fast.

Spårvägsplaner i Lund bromsas – storsatsning på elbussar kan komma

En fortsatt utbyggnad av spårvägen i Lund kommer att dröja om den ens blir av. Allianspartierna i staden har slagit till bromsarna och är överens om att det inte ska ske någon satsning på utbyggnad eller planering av ny spårväg under nästa mandatperiod. Socialdemokraterna tror inte på någon spårvägsutbyggnad åtminstone de närmaste 20 åren. Istället vill man ha en omfattande och snabb satsning på elbussar.

Åbo: Superbussar betydligt lönsammare än spårväg

Finska Åbo och grannstaden Reso ska i år bestämma sig för om man ska bygga en spårväg eller införa superbussar. På måndagen presenterades en ingående utredning om alternativen som de båda städerna har låtit göra. Ur ekonomisk synpunkt är superbussen ett betydligt lönsammare alternativ än spårvägen, slår utredningen fast. För investeringen i en spårvägslinje får man  flera superbusslinjer – men de måste ha samma kvalitet som spårvägen och inte kompromissas sönder.

”Varför vågar politiker inte prioritera busstrafiken”

Varför kan och vågar våra politiker satsa på extremt dyr infrastruktur för spårvagnar men inte ens prioritera dagens busstrafik? Frågan ställs av Ken Forsberg, styrelseledamot i CWUX bussbranschförening, i ett inlägg i Upsala Nya Tidning på måndagen. Han pekar på att BRT, Bus Rapid Transit, är ett starkt alternativ till den miljardslukande spårvägssatsning som Uppsalas styrande politiker har beslutat om.

Miljarder på buss och cykel i Malmö

Malmö lovar att satsa nästan fyra miljarder kronor på kollektivtrafik och cykelleder fram till 2035. Det är stadens bud i Sverogeförhandlingen. Som vi tidigare rapporterat är spårvägsplanerna skrotade. Därmot får staden ett helt nytt nät av elbussar. Dessutom byggs pågatågstrafiken ut och staden får fjorton nya cykelleder. Om staden bygger 28 500 nya bostäder fram till 2035 kommer staten att stå för hälften av de fyra miljarderna.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)