Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘standardisering’

Nordisk busstandard snart klar

En gemensam standard för bussar i upphandlad trafik, Bus Nordic, väntas vara klar till årsskiftet. När Bus Nordic i Sverige är antaget av styrelserna för Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag, liksom av Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting kommer det att som rekommendation ersätta dagens Buss 2014 i offentliga upphandlingar av kollektivtrafik.

Klart med standardisering av bussar i kollektivtrafik

Efter flera års arbete är det nu klart med en officiell standard för bussar i kollektivtrafik i Norge. Lanseringen sker den 16 oktober i Oslo. Bakgrunden är att olika län och regioner i Norge, precis som i Sverige, ställer egns särkrav på bussar för kollektivtrafiken. Det är särkrav som skapar avsevärda fördyringar genom att en buss som är godkänd i ett län eller en region inte kan användas i en annan del av landet.

Regeringskrav på standardisering av bussar och avtal

Att införa ett mer standardiserat bussmaterial oavsett länsgränser är ett viktigt redskap för ett kostnadseffektivt lokalt och regionalt utbud av kollektivtrafik. Det skriver den norska regeringen i ett brev till samtliga norska fylkeskommuner (=landsting). I brevet begär man besked om hur långt de har kommit när det gäller standardiserat bussmaterial, samordning av inköp och standardavtal.

Norge standardiserar bussar för kollektivtrafik

Det är inte bara i Sverige som olika län och regioner ställer egna särkrav på bussar för kollektivtrafiken. Det gör att en buss som är godkänd i ett län eller en region inte kan användas i en annan del av landet med avsevärda fördyringar som följd. Så är fallet även i Norge, men där arbetar nu Standard Norge (motsvarigheten till Svensk Standard, SIS) med att minska floran av lokala och regionala särkrav på bussarna. Det är särkrav som kan göra en buss för kollektivtrafik upp till 200 000 kronor dyrare, uppger Volvo Norges försäljningschef Svenn Åge Løkken för det norska radioföretaget NRK.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)