Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Stortinget’

Covid-19: Miljardstöd till kollektivtrafiken i Norge

Covid-19-pandemin har medfört ett stor minskning av antalet resande i kollektivtrafiken. Många svenska regioner talar om en resandeminskning på 50 procent, ibland mer. Det gör också att biljettintäkterna störtdyker. Utvecklingen är likartad i Norge, men där enades i natt partierna i Stortinget om delar av ett krispaket som bland annat innebär att de norska regionerna, fylkeskommunerna, kompenseras med en miljard kronor för intäktsbortfallet till följd av pandemin. Det är pengar som är öronmärkta för kollektivtrafiken.

Politiskt praktgräl om namnbyte på buss och tåg

På tisdagsmorgonen presenterade koncernledningen för norska NSB, som också äger Nettbuss och Tågkompaniet i Sverige. Några timmar senare bröt ett politiskt praktgräl ut i Norge om namnbytet som väntas kosta upp till 280 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 305 miljoner SEK. Oppositionen i det norska Stortinget (dvs riksdagen) kräver en förklaring av samfärdselminister Jon Georg Dale som formellt måste godkänna ändringen för att den ska bli av.

Klart för självkörande fordon i Norge – ”en revolution inom kollektivtrafiken”

Det norska Stortinget godkände på tisdagen en ny lag som tillåter prov med självkörande, autonoma, fordon på norska vägar. Den nya lagen träder i kraft vid årsskiftet och innebär att det är tillåtet med självkörande fordon i provtrafik, däremot är det ännu inte tillåtet att använda dem i vanlig trafik.

Norsk kollektivtrafik helt grön 2025

Kollektivtrafiken i Norge ska vara helt fossilfri innan år 2025. Det norska Storstingets energi- och miljöutskott har fattat beslut om ett paket av åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i landet. Fossilfri kollektivtrafik är ett av inslagen i det paketet.

Beslut om gemensamt biljettsystem i hela landet

Det norska Stortinget väntas på tisdagen enhälligt ställa sig bakom ett förslag från Venstre om att införa ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken i hela Norge. Idag har varje norskt fylke (län/region) var sitt biljettsystem vilket gör gränsöverskridande resor krångliga och ofta även dyra.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)