Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svante Axelsson’

Fossilfritt Sverige förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga initiativet Fossilfritt Sverige med fyra år fram till december 2024. Fossilfritt Sverige har bland annat drivit debatten om fortsatt EU-stöd för förnyelsebara drivmedel och svenskt undantag för statsstödsreglerna för att göra det möjligt med fortsatt användning av HVO som drivmedel. Nu kommer Fossilfritt Sverige att fokusera på att skapa förutsättningar för genomförande av branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft genom att ta fram konkreta strategier.

Stora kostnadsökningar hotar för fossilfri busstrafik

”Vi hotas av betydande kostnadsökningar som i slutändan drabbar våra resenärer”. Varningen utfärdades av SL-chefen Caroline Ottosson på det seminarium som Sveriges Bussföretag arrangerade på torsdagsmorgonen . Ämnet var följderna av de politiska beslut i Sverige och förslag inom EU som enligt buss- och kollektivtrafikbranschen kommer att bryta satsningen på fossilfri busstrafik i Sverige.

Fossilfritt, elskatt för bussar, biogas och HVO hos Anna & Ulrika

Bussen leder omställningen till en fossilfri och förnyelsebar fordonsflotta. I det nya avsnittet av ”Anna & Ulrika möter” träffar Sveriges Bussföretags båda vice VD:ar Svante Axelsson. Han var tidigare generalsekreterare i Naturskyddsföreningen och är sedan juli i år regeringens nationella samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)