Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘taxesystem’

Halv miljon betalkortsblipp i SL-trafiken

Stockholmarna älskar att svinga sina betalkort när de reser kollektivt. Sedan i februari fungerar betalkort som SL-kort för enkelresor till helt pris i SL-trafiken och antalet blipp har nu passerat en halv miljon. ”En stor framgång”, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Covid-19 gör månadskortet omodernt – långvariga miljardförluster hotar

Resandet i kollektivtrafiken kan komma att vara 13 – 17 procent lägre när covid-19-pandemin väl är över, jämfört med tiden innan pandemin. Och det är ingen tillfällig nergång, utan en varaktig, långsiktig. Nya arbets- och resvanor bidrar till detta. Likaså att kollektivtrafikens konkurrenskraft försvagas. Det gör också att dagens månadskort blir omodernt. Nya modeller för prissättning måste till. Det skriver två trafikexperter från det norsk-svenska analys- och konsultföretaget Urbanet Analys i en artikel i den norska facktidningen Samferdsel som ges ut av TØI, Transportøkonomisk Institutt.

70 zoner blir tre i Västra Götaland

En rejäl förändring av taxesystemet för kollektivtrafiken i Västra Götaland kan bli verklighet år 2020. Regionens kollektivtrafiknämnd föreslår nu att dagens mer än 70 zoner ersätts med ett helt nytt system med endast tre zoner. Enklare för resenärerna, enklare för medarbetarna i kollektivtrafiken och mer attraktiv kollektivtrafik är tanken bakom den drastiska förändringen av zonsystemet i Västra Götaland.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)