Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikförvaltnignen i Stockholms läns landsting’

Stockholms kollektivtrafik miljömärks

Kollektivtrafiken i Storstockholm är på väg att bli miljömärkt. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ställer sig bakom ett förslag från Miljöpartiet att miljömärka kollektivtrafiken, förslagsvis med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. ”En miljömärkning av kollektivtrafiken skulle vara till nytta för SL:s varumärke och ansvarstagande inom miljö och hållbarhet ”, skriver tjänstemännen på Trafikförvaltningen. På tisdagens sammanträde med politikerna i Trafiknämnden kommer ett slutligt beslut.

Stark ekonomi kan ge busstsning i Storstockholm

Medan kollektivtrafiken i Sverige brottas med kostnader som ökar mycket snabbare än resandet är utvecklingen i Stockholms län på väg åt rätt håll. Om utvecklingen håller i sig resten av året aviserar Stockholms läns trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons(M) en rejäl satsning på utökad busstrafik.

SL slopar gasen i ny bussdepå

När SL (Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting) bygger ny bussdepå i Tomteboda alldeles nordväst om Stockholms innerstad, åker gasen ut. Depån ska ersätta den nuvarande bussdepån i Hornsberg på Kungsholmen. Från början ska där finnas 150 bussar, men fullt utbyggd ska depån rymma cirka 220 bussar.

Många fler fick böta i SL-trafiken

Antalet resenärer utan giltig biljett som bötfälldes i SL-trafiken, alltså kollektivtrafiken i Stockholms län, ökade kraftigt i fjol enligt en rapport från trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. Jämfört med 2016 ökade antalet tilläggsavgifter (som det egentligen heter) med 21 procent, jämfört med året innan. Men det innebär inte att fler fuskar, snarare att kontrollerna har blivit effektivare och informationen bättre.

Minskad busstrafik och fler resenärer gav plus för SL

SL-trafiken, alltså den kollektivtrafik som trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ansvarar för gick i fjol med 1670 miljoner i överskott. Året innan var underskottet 192 miljoner. För SL innebär det ett trendbrott sedan SL-trafikens ekonomi under förre trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm(M)s fögderi utvecklats till en pålitlig förlustmaskin.

Efter nerskärningsbråk satsar Nobina på bussluff

Bussoperatören Nobina satsar på att i sommar locka personer på Södertörn, söder om Stockholm att bussluffa i sommar. Detta efter att tidigare in år ha varit i hetluften eftersom man ville göra stora nerskärningar i busstrafiken på Södertörn och ta bort ett antal dikrektbusslinjer till Stockholm . Planerna väckte starka protester, både från politiker och resenärer och Nobina fick senare bakläxa på dem av SL/Trafikförvaltningen i Stockholms län. Bussluffarerbjudandet lär dock inte röra upp några sådana känslor.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)