Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘vägtullar’

Rom chockhöjer avgifter för bussar upp till 1000 euro

Rom planerar att chockhöja infartsavgifterna för bussar till centrala staden till upp till 1000 euro, drygt 9 000 kronor om dagen nästa år. Bakgrunden är att påven har deklarerat att 2016 är ett Heligt År med fokus på Guds Barmhärtighet och att staden väntar att många pilgrimer och andra intresserade kommer att besöka Rom under året.

Ny webbplats informerar om miljözoner, vägtullar, tillgänglighetsbegränsningar

En ny webbplats som informerar om miljözoner, vägtullar, trängselavgifter och begränsningar i tillgänglighet för fordon har nu lanserats av ett brittiskt konsultföretag på uppdrag av EU-kommissionen. Webbplatsen, som kommer att byggas ut, ger idag detaljer om 268 miljözoner i Europa, liksom om fjorton olika vägtulls-/trängselavgiftsprogram.

Nytt om miljözoner och andra trafikrestriktioner i Europa

Nu blir det lättare för bussföretag, bussförare och andra som kör i Europa att hålla sig uppdaterade när det gäller miljözoner med mera i en rad europeiska länder, både när det gäller de regler som är i kraft idag och planerade förändringar. Med utgångspunkt i den hittillsvarande webplatsen lowemissionzones.eu har nu en ny, mer utvecklad och användbar webplats etablerats: www.urbanaccessregulations.eu .

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)