Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västra Sveriges Bussbranschförening’

Västsvenskt samarbete för att minska bussförarbrist

Arbetsförmedlingen och bussbranschen i västra Sverige har tecknat en överenskommelse om ett samarbete för att öka takten i bussförarutbildningen för att minska den svåra bussförarbristen. Med i samarbetet, som omfattar Stor-Göteborg och Sjuhärad, finns initialt bussbolagen Bivab, Keolis, Nettbuss, Nobina och Transdev. I februari startar två nya förarutbildningar.

Dialog om bussens villkor i Göteborg

Så här dags i början av maj har bussturistsäsongen dragit igång för fullt. Men det blir bara allt svårare för turist- och beställningstrafiken att ta sig fram i Göteborg. För att belysa framkomlighetsproblemen arrangerades under torsdagen en workshop av Västra Sveriges Bussbranschförening, VSBF, och Sveriges Bussföretag.

Unik samverkan mellan kommersiellt och offentligt i Göteborg

Tillgängligheten till terminaler och bytespunkter har sedan den nya kollektivtrafiklagen infördes för fem år sedan varit ett problem för kommersiella bussföretag. På många håll har man ansett sig undanskuffad eller utestängd från de bytespunkter som används av den offentligt finansierade kollektivtrafiken. Men nu har ett nytt samarbete etablerats mellan kommersiella och offentliga aktörer i Göteborg. Det är det första i sitt slag i Sveri

“Nödvändigt göra bussföraryrket mer attraktivt”

Bussföraryrkets attraktivitet behöver lyftas på olika sätt, genom till exempel en bättre arbetsmiljö, men också genom bättre utbildningar. Det ansåg företrädare för en rad olika aktörer som är engagerade i kollektivtrafiken och dess utveckling i Västra Götaland vid ett möte på tisdagen. Bakgrunden till mötet var den hotande förarbristen i kollektivtrafiken.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)