Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Unik samverkan mellan kommersiellt och offentligt i Göteborg

Kommersiella och offentliga aktörer har enats om konkurrensneutrala villkor för tillgänglighet till bytespunkter och terminaler. Bilden visar Nils Ericsonterminalen i Göteborg. Foto: JensPersson/Wikimedia commons.

Kommersiella och offentliga aktörer har enats om konkurrensneutrala villkor för tillgänglighet till bytespunkter och terminaler. Bilden visar Nils Ericsonterminalen i Göteborg. Foto: JensPersson/Wikimedia commons.

Tillgängligheten till terminaler och bytespunkter har sedan den nya kollektivtrafiklagen infördes för fem år sedan varit ett problem för kommersiella bussföretag. På många håll har man ansett sig undanskuffad eller utestängd från de bytespunkter som används av den offentligt finansierade kollektivtrafiken. Men nu har ett nytt samarbete etablerats mellan kommersiella och offentliga aktörer i Göteborg. Det är det första i sitt slag i Sverige.

Västra Götalandsregionen, som regional kollektivtrafikmyndighet, har tillsammans med Västtrafik, Sveriges Bussföretag, Västra Sveriges Bussbranschförening, Göteborgs stad och Jernhusen enats om principer för samverkan kring kollektivtrafikens bytespunkter i Göteborg.

Med den nya kollektivtrafiklagen från 2012 gavs öppet marknadstillträde för kommersiell linjetrafik. Det betyder att alla sorters kollektivtrafik kan köras kommersiellt.

Det är idag trångt om utrymme på större hållplatser och terminaler, inte minst i Göteborg Trängseln förväntas öka när flera stora byggprojekt ska genomföras de kommande åren, då fler förväntas resa med kollektivtrafiken. För att göra det möjligt med en ökad kommersiell trafik och samtidigt klara trafiksituationen har parterna i västra Sverige konstaterat att det är nödvändigt att enas om principer och riktlinjer för hur fördelningen av tillträde till bytespunkter och hållplatser ska ske.

– Västra Sveriges Bussbranschförening och Sveriges Bussföretag är både glada och stolta över att varit med i projektet där branschen gemensamt har kommit fram till principer som är konkurrensneutrala och transparenta, helt enligt kollektivtrafiklagens intentioner, säger Matts Hildebrand, ordförande i Västra Sveriges Bussbranschförening.

Samarbetet har utgått från att säkra att kommersiell och offentligt upphandlad trafik har samma förutsättningar. Genom att kategorisera terminaler och trafik utifrån funktion kan trafiken och hållplatser matchas bättre.

Det kan till exempel innebära att linjer som kör långt bort med mål utanför Västra Götaland som behöver längre på- och avstigningstid erbjuds plats på större terminaler där fordon kan uppehålla sig längre. Expresslinjer som kör ofta och på utpekade sträckor erbjuds istället hållplatslägen med stora flöden och där bytesresorna sker med korta hållplatsstopp.

Leif Magnusson, marknadsstrateg, Västra Götalandsregionen: "Resenärens bästa ska vara i fokus, och tillträde till hållplatser och terminaler ska ske på lika villkor." Foto: Ulo Maasing.

Leif Magnusson, marknadsstrateg, Västra Götalandsregionen: ”Resenärens bästa ska vara i fokus, och tillträde till hållplatser och terminaler ska ske på lika villkor.” Foto: Ulo Maasing.

– Tillsammans med de övriga parterna arbetar vi för att fler ska resa kollektivt. Ett led i det är att samsas om de ytor som finns för kollektivtrafik och på så sätt säkerställa att resenärer får bästa möjliga service utifrån vilken typ av resa de gör, säger Margareta Bergström, ansvarig Förvaltning Fastighet på Västtrafik.

Leif Magnusson, marknadsstrateg på Västra Götalandsregionen, som är regional kollektivtrafikmyndighet håller med:

– Resenärens bästa ska vara i fokus, och tillträde till hållplatser och terminaler ska ske på lika villkor, oavsett om det handlar om Västtrafiks kollektivtrafik eller den som bedrivs av andra aktörer. Det har varit utgångspunkten när vi har tagit fram principerna säger Leif Magnusson.

– Från Sveriges Bussföretag och Västra Sveriges Bussbranschförening är vi mycket nöjda med att fokus på resenärens möjligheter vinner i enlighet med kollektivtrafiklagens intentioner, säger Mikael Persson, Sveriges Bussföretag.

– Nu ser vi fram mot de fortsatta diskussionerna om hur olika informationssystem och hållplatsinformation ska hanteras till resenärens bästa.

Samarbetet har även resulterat i ett nytt avtal för angöring på Västtrafiks reseanläggningar som utgår ifrån de principer man enats om. Parterna arbetar nu vidare tillsammans med andra möjliga samarbetsfrågor så som gemensamma informationssystem.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)