Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tjugo minuter vid datorn avslöjar riskbeteende hos bussförare

Det ser enkelt ut. Det är enkelt att genomföra. Men det visar mycket tydligt om en bussförare i sin körning har moment eller beteenden som ökar risken för olyckor och skador. Försäkringsbolaget Trygg Hansa lanserar nu ett för svensk bussnäring helt nytt, unikt verktyg som ska hjälpa bussföretag och bussförare att minska skaderiskerna.

Av Ulo Maasing

Anders Wallstenius är chef för teknik/skadestopp vid Trygg-Hansa. Nu lanserar försäkringsbolaget ett nytt datorbaserat hjälpmedel som ska bidra till att bussförare och bussföretag minskar skaderisken. Foto: Ulo Maasing.

Verktyget, Trygg-Hansa Förarkompetens (TFK), är en ny del av försäkringsbolagets arbete med att minska skador och kostnader för bussföretagen. Man har tidigare lanserat det för lastbils- och tjänstebilsförare. Nu har turen kommit till bussbranschen.

Gunden är att den enskilde föraren vid en dator svarar på drygt 50 frågor uppdelade på fyra avsnitt, dels om sig själv som person, dels om sitt beteende bakom ratten. Ungefär 20 minuter tar hela utvärderingen. Någon avancerad utrustning behövs inte. Det räcker med en dator med internetuppkoppling och dessutom en licens för varje förare som genomför TFK:n.

Det handlar inte om att peka ut ”dåliga” eller ”bra” förare. Istället visar verktyget hur den enskilde föraren ligger till i förhållande till tusentals andra. Föraren får veta sin riskprofil och kan med den som grund arbeta med att utveckla sig själv i sitt arbete.

Tjugo års forskning
Att få en bra bild av en förares riskbeteende genom att föraren under en stund svarar på ett antal frågor vid datorn kan låta som en rätt godtycklig mätning med plats för fusk och stora fel. Så är det inte, försäkrar Anders Wallstenius, chef för Teknik/Skadestopp vid Trygg-Hansa.

– Utvärderingen går inte att manipulera tack vare kontrollfrågor som är inlagda på ett smart sätt. Bakom utvärderingen ligger 20 års forskning om förares beteende och risker i trafiken vid engelska Cranfield University, förklarar han.

– Idag används det i 30 länder och på tolv språk. Vi är först i Sverige. Erfarenheterna från andra länder visar att det här sättet att arbeta verkligen ger resultat. Det finns exempel från Storbritannien på att skadekostnaderna för ett företag kan minska upp till 55 procent om man använder TFK:nt fullt ut med uppföljningar.

Bussversionen är utarbetad i samarbete med ett av de stora bussföretagen i Storbritannien.

TFK för tjänstebilar och lastbilar lanserades i oktober och under de första sex månaderna såldes 2000 licenser. Det krävs en licens per förare. Enligt Anders Wallstenius har reaktionerna från köparna varit genomgående positiva.

Trygg-Hansa har under många år arbetat med sitt program Skadestopp för att minska risker och skador i trafiken.

– Det här är ett insteg från ett mer allmänt skadeförebyggande arbete till ett kundanpassat skadestopp, säger Anders Wallstenius.

Han uppger att man har ett exempel från ett bussföretag, Byberg&Nordin, som har provat på systemet. Där sjönk skadekostnaderna dramatiskt. Räknat i procent av företagets skadepremie, där 100 procent är premiens nivå, sjönk skadeprocenten för företaget från 120 till 35.

– Men resultatet beror också på andra insatser och hänger mycket på att företaget självt aktivt arbetar med att förebygga skador, framhåller Anders Wallstenius.

Tomas Byberg, vd Byberg&Nordin Busstrafik: För oss har det här verktyget inneburit riktigt stora besparingar. Foto: Ulo Maasing.

Tomas Byberg, vd för Byberg&Nordin, säger till bussmagasinet.se att han är mycket nöjd med TFK:n.

– Vi har kört det i drygt ett år och för oss har det inneburit riktigt stora besparingar. Alla våra förare har gjort utvärderingen. Sedan har vi  kompletterat med samtal och utbildning som en uppföljning, parallellt med en utbildning i sparsam körning vilket också ökar säkerheten och minskar riskerna.

– Jag vill ge Trygg-Hansa en eloge för deras sätt att arbeta med det här verktyget, säger Tomas Byberg.

Lämpligt är enligt Anders Wallstenius att företagen arbetar i treårscykler där förarnas resultat utvärderas och analyseras för att sedan följas upp med utbildning. Sedan kan man efter tre år på nytt göra utvärderingen för att på det sättet gå in i en positiv spiral.

200 kronor per förare
För försäkringsbolagets kunder kostar varje licens 200 kronor, för övriga 300. Försäkringsbolagets kunder får dessutom hjälp med analysen av utvärderingen. Men att gå igenom testresultatet på egen hand ger redan det mycket information och vägledning till hur man ska förbättra sitt eget arbete bakom ratten.

Varje förare som går igenom TFK:n får direkt en fyllig återkoppling med förklaringar och även några mycket klargörande diagram. De är uppdelade på två kategorier, situationsrelaterade och beteenderelaterade. De drygt 50 frågorna i utvärderingen och de diagram och kommentarer som föraren får efter att ha utvärderat sig själv är häpnadsväckande avslöjande.

Diagrammet här nedan visar en testpersons (i det här fallet artikelförfattaren) riskfaktorer när det gäller de situationsrelaterade faktorerna. Att personen kör få timmar om året utgör helt klart en tydlig riskfaktor. Åldern över 60 innebär en något förhöjd risk, medan tidigare olycksstatistik och laglydighet visar på en låg olycksrisk.

– Vissa reaktioner som har med attityd, känslor och beteende att göra ökar risken för att en förare blir inblandad i en olycka eller en incident, säger Anders Wallstenius.

Beteenderelaterade reaktioner, som de som visas i digrammet här nedanför, betyder alltså en hel del för riskbilden hos en förare. Den som tänder till och blir arg på sina medtrafikanter löper en större risk för att råka ut för en skada, medan den som undviker stressande situationer minskar skaderisken.

Efter utvärderingen erbjuder Trygg-Hansa ett antal uppföljande utbildningar, anpassade efter vilken nivå respektive förare har hamnat på i utvärderingen. Även de som har en låg eller medelrisk kan få vidareutbildning.

– Det gäller ju att behålla sin låga risknivå, förklarar Anders Wallstenius.

De uppföljande utbildningarna ligger på 4 – 8 timmar.

Share Dela

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)