Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafiksäkerhet’

Nytt system för kollisionsskydd på stadsbussar

Ett nytt system som är särskilt utvecklat för för att förebygga kollisioner med stadsbussar lanseras nu av ZF. Systemet kombinerar aktiva inbromsningar för att hindra att bussen kolliderar med andra fordon, cyklister och fotgängare. Samtidigt motverkar det att passagerare i bussen ska komma till skada på grund av inbromsningen. ZF är hittills i Sverige mest känt för sina drivlinor till fordon, men har under senare år breddat sin verksamhet. Sedan årsskiftet har ZF en särskild divison för utveckling av kommersiella transportsystem med inriktning på bland annat kontrollsystem för autonoma, uppkopplade och eldrivna fordon.

Busspendlare bötfällda i bälteskontroll

I en ovanlig bälteskontroll på onsdagen på expressbusslinje 100 mellan Borås och Göteborg bötfälldes ”ett rejält antal” passagerare därför att de inte använde säkerhetsbälte. Det rapporterar Borås Tidning. Kontrollerna var ett inslag i polisens trafikvecka som nu pågår. Kontrollerna på linje 100 genomfördes av civilklädda poliser.

Bättre för bussarna i besiktningarna

Utvecklingen går i positiv riktning när det gäller utfallet av de årliga kontrollbesiktningarna, konstaterar Bilprovningen. Samtidigt förekommer ändå många brister enligt Bilprovningen. Av de närmare 4 800 tunga bussar, alltså bussar med en totalvikt på över 3,5 ton, som Bilprovningen kontrollbesiktigade i fjol fick en tredjedel anmärkningar. Hälften av dessa gällde brister i strålkastare, lyktor eller signalanordningar. ”Utvecklingen går i positiv riktning med en sjunkande underkännandegrad”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Ökade säkerhetskrav på bussar och lastbilar

Kraven på nödbromssystem, AEBS (Advanced Emergency Braking System) för nya bussar och lastbilar kommer att skärpas. FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECVE) vill att de nuvarande kraven blir tuffare på flera punkter. Bland annat ska systemet reagera med en mycket kraftigare automatisk inbromsning när det upptäcker fasta hinder, även om föraren inte har varnats tidigare av systemet. Det ska bland annat bidra till att minska olycksrisken då trafiksituationen plötsligt förvärras genom att framförvarande fordon bromsar in kraftigt.

Digitala speglar även på MAN:s stadsbussar

Digitala backspeglar istället för konventionella blir allt vanligare. När busstillverkaren MAN 2018 presenterade sin digitala spegel OptiView på IAA-mässan i Hannover var man först med digitala backspeglar på turistbussar. Nu lanseras de digitala backspeglarna även på MAN:s stads- och regionbussar. Fördelen med digitala speglar är dels att de eliminerar döda vinklar för föraren, dels att sikten blir avsevärt bättre i mörker och vid dåligt väder.

SL-buss i frontalkrock – många skadade

En SL-buss på linje 433 frontalkrockade på måndagsförmiddagen med en bärgningsbil på länsväg 222 vid Stavsnäs i Värmdö kommun, sydost om Stockholm. Enligt polisen har ett tjugotal personer skadats vid olyckan. Av dessa har tolv förts till sjukhus. Fyra personer uppges ha allvarliga skador, bland dem bussföraren som klämdes fast vid olyckan.

Bussföraren kan se runt hela bussen

Ett helt nytt kamerasystem som gör att bussföraren kan ha koll runt hela bussen introduceras nu på Mercedes-Benz och Setra bussar. Snart kommer en rad modeller från Daimler Buses att som tillval kunna fås med en kamera som ser bussen ur ett fågelperspektiv, antingen i 360 grader eller i 270 grader. Det gör att föraren […]

Säkrare yrkesförare med artificiell intelligens

Ett nytt projekt, FitDrive, vid Mälardalens högskola ska förbättra trafiksäkerheten. Projektet siktar in sig på att använda ny teknik och artificiell intelligens för att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

Trafiksäkerhet: ”Attityder kan ändras men bussförarna måste engageras mer”

Just nu pågår FN:s globala trafiksäkerhetsvecka, UN Global Road Safety Week. Även bland bussföretagen i Sverige läggs betydande kraft på att utveckla den redan höga trafiksäkerheten. Ett företag som engagerar sig hårt i säkerhetsfrågor är samverkansbolaget Bivab. Företaget driver ett särskilt projekt, Utveckla verktyg för att höja säkerhetskulturen i bussföretag. Syftet är att såväl inspirera som att undersöka kulturförändringar med fokus på trafiksäkerhet.

Transportföretagen efterlyser aktivt trafiksäkerhetsarbete

”Trafiksäkerhet är en hygienfaktor för våra medlemsföretag men vi anser att vägunderhållets betydelse för trafiksäkerheten har kommit i skymundan under senare år.” Det skriver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, med anledning av att FN:s globala trafiksäkerhetskonferens UN Global Road Safety Week inleds på måndagen. Sverige är en av deltagarnationerna.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)