Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Statlig utredning: Elektrifiering av busstrafiken snabbt lönsam

Elbussar på parad vid den internationella kollektivtrafikunionens mässa tidigare i år. Foto: Ulo Maasing.

Elbussar på parad vid den internationella kollektivtrafikunionens mässa tidigare i år. Foto: Ulo Maasing.

Den så kallade fossilfriutredningen, alltså utredningen om en fossilfri fordonstrafik, överlämnade på måndagen sitt betänkande ”Fossilfrihet på väg” till energiminister Anna-Karin Hatt (C). Utredningen innehåller en rad förslag för att utveckla busstrafiken och menar bland annat att en elektrifiering av busstrafiken bör kunna vara lönsam inom något år. I likhet med BR (Bussbranschens Riksförbund) föreslår utredningen också införandet av en miljöbusspremie. Medan BR applåderar utredningen sågas den rejält av TransportGruppen som BR ska fusioneras med vid årsskiftet.

Utredningen framhåller att en utveckling av attraktiva städer med god luftkvalitet och låga bullernivåer och där barriäreffekterna har minskats är önskvärd. Detta kan åstadkommas genom ett systematiskt främjande av gång, cykel och kollektivtrafik som kan minska bilberoendet vid resor i och kring städer.

Utredningen lyfter också fram elektrifiering av fordonsflottan som ett viktigt bidrag till både avgasfria och tystare fordon. Effektiv energianvändning är också något som utredningen framhåller betydelsen av.

Enligt utredningen måste stora insatser göras inom fem områden. Det går dessutom inte bara att välja ut vissa.

– Om bara vissa åtgärder och styrmedel väljs ut väljs ut och det efter ett antal år visar sig vara otillräckligt har tid gått förlorad som skulle ha behövts för att klara omställningen, heter det.

De fem områden som kräver stora åtgärder är enligt fossilfriutredningen:

Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer som minskar efterfrågan på transporter och ger
ökad transporteffektivitet;
Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag;
Effektivare fordon och ett energieffektivare framförande av fordon;
Biodrivmedel;
Eldrivna vägtransporter.

När det gäller eldrift räknar utredningen med att all stadsbusstrafik år 2050 drivs med el, liksom 25 procent av fjärrbusstrafiken.

År 2020 räknar utredningen med att knappt 20 procent av stadsbusstrafiken är eldriven. De kommande tio åren sker ett språng så att över 80 procent är eldriven år 2030.

Miljöbusspremie
För att snabba på utvecklingen av elbussar föreslår utredningen att en miljöbusspremie införs. Enligt rapporten ”Tystare stadsbussar” (2013) från Kouchy & Partners uppgår den samhällsekonomiska nyttan av elbussar till 4 kronor per busskilometer. Det föreslås även att demonstrationsprogram genomförs för elektrifierad busstrafik.

Utredningen uppmärksammar att statlig medfinansiering till kollektivtrafik även kan avse elektrifiering av busstrafiken exempelvis genom laddstationer för laddhybridbussar. En elektrifiering av busstrafiken genom laddhybridbussar eller bussar med kontinuerlig elöverföring skulle gynnas av systemet med medfinansiering då en investering som staten bidrar till väsentligt skulle sänka
driftskostnaderna.

BR-chefen Göran Forssén: Det är glädjande att utredningen har samma uppfattning som BR i ett antal frågor som bussbranschen drivit i många år. Foto: Ulo Maasing.

BR-chefen Göran Forssén: Det är glädjande att utredningen har samma uppfattning som BR i ett antal frågor som bussbranschen drivit i många år. Foto: Ulo Maasing.

Betänkandet föreslår att eldrivna bussar under 14 ton totalvikt befrias från trängselskatt samt att motsvarande fordonstyper som är laddhybrider bara ska betala halv trängselskatt.

Utredningen pläderar också för BRT-lösningar för att öka kollektivtrafikens marknadsandel av resandet. Utredningen betonar att modern busstrafik är viktig och kan vara väsentligt billigare än spårburna alternativ.

– För att hålla nere kostnaderna kan därför alternativa lösningar i form av exempelvis BRT och prioriterade bussar vara intressanta alternativ till fortsatt spårutbyggnad i stadstrafik.

– Det är glädjande att utredningen har samma uppfattning som BR i ett antal frågor som bussbranschen drivit i många år. Det gäller satsningar på BRT, prioriterade busskörfält, HVO, satsning på elbussar och borttagande av trängselskatt för lätta elbussar. Nu gäller det verkligen för regeringen att göra slag i saken och genomföra utredningens viktiga förslag för att öka kollektivtrafiken, säger Göran Forssén, vd för BR.

”Ofärdig och oseriös”
Medan BR applåderar forssilfriutredningens förslag och slutsatser är TransportGruppen (som BR ska fusioneras med om några veckor) mycket kritisk till utredningen som TransportGruppen anser brister i både måluppfyllelse och konsekvensanalys.

TransportGruppens vice vd Maria Nygren är starkt kritisk till fossilfriutredningen.

TransportGruppens vice vd Maria Nygren är starkt kritisk till fossilfriutredningen.

Alldeles särskilt är TransportGruppen kritisk mot att utredningen har anlagt ett bredare perspektiv på frågan om hur fordonstrafiken ska bli fossilfri.

”TransportGruppen vänder sig särskilt mot utredningens utvidgning till andra frågor än de i direktiven – exempelvis stadsplanering och prioriterad kollektivtrafik etc. som anses kunna bidra till minskad biltrafik i Sverige totalt – som bygger på för grunda analyser, inte minst på grund av det korta tidsperspektivet och det ökade transportbehov som prognostiserats”, skriver TransportGruppen i ett pressmeddelande.

TransportGruppens vice vd Maria Nygren tar till hårda ord mot utredningen:

– Analyserna av åtgärder, förutom fordonsteknik och bränslen, är ofärdiga och oseriösa. Bristen på konsekvensanalys av föreslagna åtgärder innebär en stor risk att dessa inte ger önskvärda resultat.
Det blir därmed omöjligt att bedöma om åtgärderna verkligen minskar samhällets totala klimatpåverkan, säger hon.

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)