Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Bussbranschens Riksförbund’

Ny styrelse för bussbranschens forskning och utveckling

I samband med Persontrafikmässan  som just nu pågår i Stockholm valdes en ny styrelse för Svensk Bussbranschens Riksförhund, BR. Det är det företag som svarar för att forma och driva den svenska bussbranschens forsknings- och utvecklingsarbete. som ordförande för BR omvaldes Stefan Magnusson, vd för Nettbuss Sverige.

Bussbranschen siktar mot 2030

Nu kastar de svenska bussföretagen blickarna framåt, närmare bestämt mot år 2030. Tillsammans med kollektivtrafikens forsknings- och utvecklingsorgan K2 – Centrum för kollektivtrafik, ska Sveriges Bussföretag staka ut sina ambitioner och sitt utvecklingsarbete femton år framåt.

Framgång för branschens lobbyarbete: HVO skattebefrias när regeringen kovänder

Den samlade kollektivtrafikbranschens hårda lobbyarbete när det gäller kvotplikt på biodrivmedel har nu lyckats. Regeringen backar nu helt när det gäller HVO, ett slags förnybar diesel, och vill skattebefria all HVO efter att tidigare envist velat lägga vad som i praktiken hade varit en straffskatt på HVO. Regeringens kovändning kommer efter massiva protester från kollektivtrafikbranschen som har fört frågan ända upp till EU-kommissionen och fått denna med sig.

Regeringen tvingas skjuta upp skattechock på miljöbränsle (uppdaterad)

Regeringen har beslutat att skjuta upp införandet av så kallad kvotplikt för biodrivmedel. En samlad kollektivtrafikbransch har protesterat hårt mot regeringens planer. Meningen var att systemet, som skulle innebära en skattechock för biodrivmedel som blandas in i diesel respektive bensin, skulle införas den 1 maj. Men EU-kommissionen har hittills inte godkänt kvotplikten och de skattehöjningar som den skulle innebära.

Första styrelsemötet i Sveriges Bussföretag

Styrelsen för nybildade Sveriges Bussföretag höll på måndagen sitt första möte. Den nya styrelsen utgörs av ledamöter från de två organisationer som vid årsskiftet fusionerades till Sveriges Bussföretag, dvs Bussbranschens Riksförbund samt Bussarbetsgivarna. Ordförande i den nya styrelsen är Jan Bosæus, vd för Nobina Sverige AB.

“Regeringen på väg att göra något riktigt osmart”

Regeringen sätter upp mycket höga ambitioner för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Men samma regering har fattat beslut om nya skatteregler som ensidigt missgynnar det alternativa bränsle som kanske har bäst förutsättningar att nå klimatmålen. Regeringen är på väg att göra något riktigt osmart. Det skriver företrädare för branschorganisationer i svensk buss- och kollektivtrafik samt för drivmedelsindustrin i ett debattinlägg i Dagens Industri.

“Fel med ensidigt biogaskrav”

Att kräva att busstrafiken i Östersund ska köras på biogas vore att ställa felaktiga detaljkrav. Istället bör krav ställas på bussarnas energieffektivitet. Det skriver företrädare för svensk bussbransch i en debattartikel i Östersunds-Posten mot bakgrund av diskussioner som nu förs i Östersund om en ensidig satsning på biogas.

TransportGruppen: Inte konstigt med olika perspektiv

Maria Nygren, vice vd för TransportGruppen replikerar här på vår ledare om TransportGruppens och BR:s (Bussbranschens Riksförbund) skilda syn på fossilfriutredningens slutsatser. Från årsskiftet utgör Bussarbetsgivarna (BuA) i TransportGruppen och BR en ny gemensam branschorganisation för bussbranschen – Sveriges Bussföretag.

Ledare: Föräktenskaplig fnurra. Vad tycker branschen efter årsskiftet?

När den så kallade fossilfriutredningen nyligen la fram sina förslag kom reaktionerna snabbt och blandat. Frågan är vad bussbranschens nya organisation Sveriges Bussföretag kommer att tycka när man ska ge sina synpunkter på utredningen. Idag verkar schizofreni (eller handlar det bara om en föräktenskaplig fnurra?) prägla de två parter som vid årsskiftet ingår äktenskap – Bussarbetsgivarna i TransportGruppen och Bussbranschens Riksförbund (BR). Medan BR applåderar utredningen sågas den av TransportGruppen. Vad tycker branschen efter årsskiftet?

Klart med vassare krav på trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken

Organisationerna i kollektivtrafikbranschen har nu spikat ett gemensamt program när det gäller trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken. I anslutning till programmet har man också enats om vilka krav när det gäller det här området som ska ställas vid trafikupphandlingar. Där ställer man krav på trafikföretagen att bland annat ha en plan för krishantering, drog- och alkoholpolicy samt att man systematiskt dokumenterar och rapporterar händelser, olyckor och tillbud.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)