Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nytt busslinjenät i Varberg

Varbergs nya busslinjenät som börjar gälla den 13 december. Karta: Hallandstrafiken.

Varbergs nya busslinjenät som börjar gälla den 13 december. Karta: Hallandstrafiken.

Stadsbusstrafiken i Varberg läggs om på Lucia, den 13 december. Rakare och snabbare är nyckelord för det nya linjenätet som bygger på två genomgående huvudlinjer och ett antal kompletterande linjer.

Grundtanken i trafikupplägget är att satsa resurserna i två genomgående huvudlinjer och komplettera dessa med övriga linjer, som till exempel linjer avsedda för service- och industriresor.

Huvudlinjerna (linje 1 och 2) koncentreras till stråk där många bor och reser. Huvuduppdraget är att passa till och från tågen vid Varberg station, men även att möjliggöra byte mellan bussarna. Här kommer trafiken vara rak och snabb in mot centrum, och ha en hög turtäthet. Tanken är att bussen ska ta den naturliga vägen i största möjliga mån.

Tidtabellen på huvudlinjerna kommer att vara anpassad till tågtrafiken, med 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-minuterstrafik i lågtrafik. Sjukhuset till Varberg station kommer ha 15-minuterstrafik hela dagen även med det nya linjenätet. Denna turtäthet gör att det finns ett stort utbud att välja mellan, vilket ger bra bytesmöjligheter till regionbussar eller mellan tätortsbussarna.

För att göra linjenätet och trafiken enkel och överskådlig är linjerna planerade så att samma linje har samma körväg och att inga tidsluckor finns i trafiken. Tidtabellerna är även planerade så att bussens avgångstider följer jämna turintervaller.

Trafikutbudet och linjedragningarna i Varberg har i princip varit samma sedan början av 80-talet. Genom att utöka stadsbusstrafiken och bättre koppla ihop den med Öresundståg och regionbussar, kommer möjligheterna för arbets- och studiependling att förbättras,m hävdar Hallandstrafiken.

I Varbergs kommun har arbetspendlingen i princip fördubblats sedan 1980. Även inflyttningen till kommunen har ökat kraftigt, med stor inflyttning från Göteborg och närliggande Halländska kommuner.

Därför anser Hallandstrafiken att det är viktigt att Varberg kan erbjuda en kollektivtrafik som upplevs som ett bra alternativ till bilen. En god kollektivtrafik med anslutning till Öresundståg underlättar för de som flyttat hit att kunna behålla sitt arbete i till exempel Göteborg.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)