Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Buss istället för bil för seniorer?

Projektledaren Lars E Olsson, docent i psykologi. Foto: Karlstads Universitet.

Vad kan få äldre personer att välja buss istället för bil?  ett nytt treårigt projekt ska forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om äldres resvanor. Syftet är att kartlägga faktorer som kan vara viktiga för förändrade och mer hållbara resvanor bland äldre.

Äldre personer, över 65 års ålder, är i dag friskare och mer mobila jämfört med tidigare generationer. För samhället innebär det en utmaning att möta den åldrande befolkningens behov av transport och samtidigt minska miljöpåverkan. Men hur få äldre att välja bussen istället för bilen? Frågan ska besvaras av ett treårigt forskningsprojekt.

Det finns nämligen i dag inte tillräckligt med kunskap för att bedöma potentialen för ett mer hållbart resande bland äldre. Samtidigt är sådan kunskap nödvändig för att kunna påverka en eventuell omställning av resvanor och för att utveckla attraktiva alternativ till den egna bilen.

– Kunskap om äldres resvanor är viktigt för att kunna utveckla attraktiva och hållbara mobilitetstjänster anpassade för deras behov. Målet är att öka äldres livskvalitet och delaktighet i samhället på ett hållbart sätt, säger forskningsprojektets ledare, Lars E Olsson, docent i psykologi.

I projektet ska forskarna analysera resvanedata som är insamlade i Sverige och i ett antal europeiska städer. Forskarna ska också genomföra intervjuer med äldre, över 84 år. Det är en grupp som ofta exkluderas i resvaneundersökningar. Syftet är att identifiera barriärer för hållbart resande även i denna grupp.

Projektet har beviljats 4,7 miljoner av Energimyndigheten och startar i oktober.

– Vi är glada att projektet fått finansiering över tre år då det bidrar till en långsiktig kompetensuppbyggnad inom forskningsområdet både nationellt som internationellt, säger Lars E Olsson.

Share Dela

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)