Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Snabb ökning av förnybart i kollektivtrafiken

Användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökar mycket snabbt. Foto: Ulo Maasing.

Användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökar mycket snabbt. Under förra året var den sammanlagda andelen förnybara drivmedel i landets regioner 87 procent. Det är en ökning med fem procentenheter på ett år och mer än dubbelt så mycket som år 2009. Det framgår av den senaste rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Öppna Jämförelser om energianvändningen i kommuner och regioner: Energi och Klimat.

Transportsektorn står för mer än 30 procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige, men kollektivtrafiken är en spjutspets när det gäller att minska utsläppen. Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där bland andra Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik deltar, har satt som mål att minst 90 procent av kollektivtrafikens persontransportarbete ska baseras på fossilfri energi senast år 2020. Och man är på god väg mot målet.

Tabellen längre ner visar utvecklingen under åren 2015 – 2017 i samtliga regioner i Sverige. Och i samtliga ökar omställningen till förnybara drivmedel, ofta i hög takt. Nio av länen/regionerna hade över 90 procent förnybara drivmedel i kollektivtrafiken år 2017. Ytterligare fyra hade över 80 procent.

Västmanland var första region att 2017 nå 100 procent förnybara drivmedel i den allmänna kollektivtrafiken. Östergötland och Kronoberg ligger mycket nära.

Västernorrland och Region Uppsala visar ökningar med över 30 procentenheter under 2017, beroende på konvertering från diesel till HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och i Uppsala även en ökad andel biogas. Särskilt i norra delen av Sverige visar de flesta län en mycket hög utvecklingstakt.

Om tempot i omställningen till förnybara drivmedel i kollektivtrafiken hålls de närmaste åren kommer målet på 90 procents andel att nås innan 2020.

Biodiesel och biogas står idag för den stora volymen biobaserade drivmedel som försörjer kollektivtrafiken. Samtlig el som upphandlas till spårtrafik och bussar är i regel ursprungsmärkt förnybar el.

De tre storstadslandstingen står för två tredjedelar av den totala energiförbrukningen inom kollektivtrafiken i Sverige och har därför stor inverkan på kollektivtrafikens användning av förnybar energi. Närmare 90 procent utgjordes där under 2017 av förnybar energi.

Användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken 2009, 2016 och 2017. Diagram: Sveriges Kommuner och Landsting:

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)