Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sveriges Kommuner och Landsting’

Regionerna minskar klimatpåverkan – 90 procent av kollektivtrafiken körs på förnybart

En ny rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, visar att regionerna fortsätter att snabbt minska sin miljö- och klimatpåverkan. Bland annat har andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökat från 42 till 90 procent under tioårsperioden 2009 – 2018.

Snabb ökning av förnybart i kollektivtrafiken

Användningen av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökar mycket snabbt. Under förra året var den sammanlagda andelen förnybara drivmedel i landets regioner 87 procent. Det är en ökning med fem procentenheter på ett år och mer än dubbelt så mycket som år 2009. Det framgår av den senaste rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Öppna Jämförelser om energianvändningen i kommuner och regioner.

Ordförandeskifte i Partnersamverkan

Helena Leufstadius, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, tar över som ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Posten alternerar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Vem är bäst, dyrast eller tillgängligast?

Regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i landet skickar i dagarna ut en flod av pressmeddelanden där de talar om hur bra de är i olika avseenden. ”Blekinges kollektivtrafik i framkant”. ”Region Uppsala har högre turtäthet per invånare än något annat län.” Det är bara en del av den bild man skickar ut till sina medborgare.

Fördubbling av förnybart i kollektivtrafiken

Andelen förnybara drivmedel inom den regionala och lokala kollektivtrafiken uppgick i fjol till 82 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter på ett år och en fördubbling sedan 2009, visar öppna jämförelser av miljöarbetet i landsting och regioner som på onsdagen publicerades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Partnersamverkan byter ordförande

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där bland andra Sveriges Bussföretag ingår, har bytt ordförande. Svensk Kollektivtrafiks Stefan Sedin har avlösts av Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Ordförandeskapet i Partnersamverkan roterar mellan organisationerna och SKL är ordförande under 2016 och 2017.

Kostnaderna fortsätter öka snabbare än resandet

Kostnaderna för kollektivtrafiken fortsätter att öka utan att resandet hänger med. Det konstaterar SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, i sin nya utgåva av öppna jämförelser om kollektivtrafik. Rapporten bygger på statistik från 2014 och visar att resandet inte ökar i den takt som behövs för att nå det fördubblingsmål som man kommit överens om i kollektivtrafikbranschen. Ska målet nås krävs det mycket omfattande satsningar. Samtidigt ger befolkningstäthet och andra regionala förutsättningar begränsningar för vad som är möjligt att åstadkomma, konstaterar SKL i rapporten.

SKL vill ha fria busskort för asylsökande

Alla som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem genom att verket delar ut busskort eller motsvarande till de asylsökande. Det anser SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.SKL pekar på att det finns ett fungerande samverkansavtal mellan Migrationsverket och landstinget i Kalmar län om distribution av biljetter.

Bussföretagen: Färre jobb och dyrare kollektivtrafik hotar

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet blir konsekvenserna om bussföretagens möjligheter att visstidsanställa förare begränsas. Det hävdar Sveriges Bussföretag i en ny rapport som man tagit fram inför den avtalsrörelse som nu stundar mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Kommunal. Bussföretagen pekar på att politiska företrädare för SKL har signalerat att rätt till heltid ska bli norm i de kollektivavtal man tecknar med Kommunal. Parallellt med det pågår en utredning om möjligheterna att ställa kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling.

Bussföretagen: Allt bättre i upphandlingar men kostnaderna fortsätter att rusa

Allt fler upphandlingar av kollektivtrafik följer branschens gemensamma rekommendationer. Men branschen ligger långt efter tidtabellen när det gäller fördubblingsmålet. Resandet ökar, men kostnaderna fortsätter att öka mycket snabbare. Det finns också stora brister i den offentliga statistiken om kollektivtrafiken. Det framgår av en färsk rapport från Sveriges Bussföretag som presenterades på onsdagen. Rapporten visar också att kostnaden för varje kollektivresa i Kalmar län ligger långt över andra regioner i Sverige.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)