Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Volvo och Daimler i samarbete om bränsleceller för buss och lastbil

Tankning av bränslecellsbuss med vätgas. Daimler och Volvokoncernen inleder samarbete för utveckling av vätgasdrift för bussar och lastbilar. Foto: Ulo Maasing.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG bildar ett gemensamt bolag för storskalig produktion av bränsleceller. De båda företagen tillhör de ledande aktörerna när det gäller tillverkning av nyttofordon, dvs lastbilar och bussar. Parterna har nu skrivit under ett preliminärt icke-bindande avtal om att bilda ett nytt samriskbolag. Avsikten är att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden. I mitten av det här årtiondet ska serietillverkningen av bränslecellsdrivna bussar och lastbilar vara igång.

Daimler kommer att konsolidera alla sina nuvarande bränslecellsaktiviteter i samriskbolaget. Volvokoncernen kommer att förvärva 50 procent av samriskbolaget för cirka 0,6 miljarder euro (cirka 6,5 miljarder kronor) på skuldfri basis.

Både Volvokoncernen och Daimler Truck talar i informationen om det nya, gemensamma företaget mycket om lastbilstransporter. Det lär dock knappast vara en djärv gissning att företagens bussproduktion också kommer att dra nytta av utvecklingsarbetet i det nya samriskbolaget. Bränslecellsdrift är ju i grunden endast en variant av elektrifiering, och på flera håll i Europa lanseras nu bränslecellsbussar för kollektivtrafik av andra tillverkare än Volvo och Daimler.

Flera bedömare som bussmagasinet.se har talat med anser också att bränslecellsdrift är ett starkt alternativ till batteridrift, i synnerhet för bussar som trafikerar längre lokala linjer eller regionala linjer.

Martin Daum, styrelseordförande Daimler Truck samt styrelseledamot Daimler AG samt Volvokoncernens vd Martin Lundstedt.

– Transport och logistik håller igång världen, och behovet av transporter kommer att fortsätta öka. Det är möjligt att nå helt CO2-neutrala transporter om man använder elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller genom att ombord omvandla väte till elektricitet. För lastbilar som behöver klara tunga laster och långa sträckor är bränsleceller ett viktigt alternativ och en teknologi där Daimler byggt upp betydande erfarenhet under de senaste tjugo åren genom sin bränslecellsenhet inom Mercedes-Benz.

– Det här gemensamma initiativet med Volvokoncernen är en milstolpe på vägen mot bränslecellsdrivna bussar och lastbilar på våra vägar, säger Martin Daum, vd för Daimler Trucks AG och medlem i koncernledningen för Daimler AG.

– Elektrifiering av vägtransporter är en avgörande byggsten när det gäller att leverera den så kallade gröna given för ett klimatneutralt Europa och på sikt också på vägen mot en klimatneutral värld. Att använda väte som en bärare av grön el för elektriska lastbilar på långa sträckor är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen. Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, vilket är bra både för våra kunder och för samhället i stort. Med det här samriskbolaget visar vi tydligt att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon. Men för att göra visionen till verklighet är det viktigt att även andra företag och institutioner stödjer och bidrar till utvecklingen, inte minst när gäller att etablera den nödvändiga infrastrukturen för bränslet, säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att äga lika stora andelar i samriskbolaget, vilket kommer att drivas som en oberoende och självständig enhet. Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att fortsätta vara konkurrenter inom alla andra områden. Genom att samarbeta kan de båda företagen minska sina utvecklingskostnader och snabba på introduktionen av bränsleceller i produkter som används för tunga transporter och långa färdsträckor. Den rådande ekonomiska nedgången har ytterligare förstärkt behovet av samarbete för att möta målen i den gröna given inom en rimlig tidshorisont.

Båda företagen har som målsättning att ha serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av det här decenniet. Vidare kommer samriskbolaget att omfatta även andra applikationsområden, både inom fordonsområdet och utanför.

Ett slutgiltigt avtal mellan parterna väntas vara klart under det tredje kvartalet.

Samriskbolaget kommer att omfatta verksamheten i Nabern i Tyskland (idag huvudkontor för Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) och produktionsenheterna i Tyskland och Kanada.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)