Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘arbetsmarknad’

”Engagerade företag avgörande för att tackla förarbristen”

Under de närmaste tre åren behöver den svenska bussbranschen rekrytera 7300 förare. Mycket av arbetet för att lyckas med det måste göras av bussföretagen själva. Det räcker inte med det som görs inom Transportföretagen, där branschorganisationen Sveriges Bussföretag ingår. Det konstaterar organisationen som nu har tagit fram en vägledning för bussföretagen för att hjälpa dessa i arbetet för att få fler att välja jobbet bakom bussratten.

Brist på arbetskraft bromsar tillväxt i turismen

Möjligheten att få tag i lämplig arbetskraft är det största hindret för turismföretagens tillväxt och utveckling. Mer än en tredjedel av turismföretagen ser bristen på arbetskraft som ett stort hinder. Hälften av de företag som under de senaste tre åren har försökt rekrytera medarbetare upplevde hälften det som ett stort hinder att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet. Störst är problemet för turismföretag inom Hotell och restaurang samt Bygg. Det visar en färsk rapport från Tillväxtverket, Vardag och framtid för turismföretagen.

Invandrare håller kollektivtrafiken rullande

Utan invandrare skulle svensk kollektivtrafik stanna av. I vissa regioner som Skåne är över hälften av alla förare i kollektivtrafiken utlandsfödda. Det konstaterar Farbod Rezania, senior advisor inom arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv. Han konstaterar att inom kollektivtrafikbranschen har marknadsmekanismerna styrt och matchningen av tillgång och efterfrågan på medarbetare fungerat bra.

Stor brist på bussförare – 4200 förare behövs på tre år

Bussföraryrket fortsätter att vara ett bristyrke. De närmaste tre åren behöver landets bussföretag rekrytera mer än 4 200 bussförare. Redan i år behövs 1 350 förare för att täcka behoven i storstadsregionerna. Men branschens totala rekryteringsbehov är i år 1 900 bussförare. Det framgår av en ny undersökning om bussbranschens rekryteringsbehov som Sveriges Bussföretag har låtit göra. Sveriges Bussföretag lanserar nu också en ny video om yrken i bussbranschen.

BRT lyfter fastighetspriser, jobb och utveckling

Superbussar, eller BRT (Bus Rapid Transit), bidrar till att lyfta både fastighetspriser och skapa jobb längs BRT-stråket. Det är argument som ofta används för satsningar på spårtrafik, men som även gäller BRT enligt en amerikansk forskningsrapport. Förutsättningen är att satsningen inte fuskas bort utan verkligen genomförs konsekvent.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)