Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Avreglering’

Finsk öppning för konkurrens

Redan i vår kan kollektivtrafiken i de finska städerna stå inför stora förändringar, skriver Hufvudstadsbladet i Helsingfors. Under de närmaste veckorna ska ett förslag till ändrad kollektivtrafiklag skickas ut på remiss från det finska Kommunikationsministeriet. Lagen öppnar för fri konkurrens i kollektivtrafiken.

Utslagning och uppköp väntar tyska expressbussar

Den snabbt expanderande marknaden för långväga busstrafik i Tyskland står redan nästa år inför en period av konsolidering, både genom att företag köper upp konkurrenter och genom att företag slås ut från marknaden. Det spår det stora tyska konsultföretaget RBS RoeverBroennerSusat som har analyserat marknaden. Den långväga busstrafiken med expressbussar har i Tyskland gått igenom en våldsam expansion sedan den öppnades vid årsskiftet 2012/2013. Innan dess var i princip all konkurrens med de tyska järnvägarna förbjuden.

Fortsatt expressbussexpansion och prispress på avreglerad marknad

Sedan den tyska expressbussmarknaden avreglerades den 1 januari 2013 har den långväga busstrafiken i Tyskland formligen exploderat. Tidigare var långväga busstrafik som konkurrerade med järnvägen inte tillåten. På ett drygt år ökade antalet expressbussturer mellan de tio största knutpunkterna från nästan inga alls till drygt 8000 turer i veckan. Och både aktörerna och turerna blir fler och fler. Samtidigt pressas biljettpriserna allt mer. Expressbussarna har blivit ett verkligt alternativ till bil och tåg.

Öppen marknad gav tusentals resmöjligheter

När den tyska marknaden för långväga expressbusstrafik öppnades för drygt ett år sedan blev det startskottet för en explosion av nya busslinjer och resmöjligheter. Från att nästan inte ha haft några expressbussar alls angörs nu enbart de tio största knutpunkterna av 8000 bussturer i veckan. Mellan Berlin och Hamburg går nu nästan 300 expressbussar i veckan i vardera riktningen.

Ingen marknadsöppning så länge kommersiell trafik ses som hot

Så länge regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiker och tjänstemän ser kommersiell busstrafik som ett hot kommer inte marknaden att öppnas, skriver BR:s vd Göran Forssén i den här artikeln. Där frågar han om talet om ökad kollektivtrafik endast är ett spel för gallerierna inför valåret 2014.

BR: ”Inte en chans för kommersiell busstrafik”

Den snart två år gamla kollektivtrafiklagen har blivit en rejäl flopp när det gäller marknadsöppningen. Det konstaterar Bussbranschens Riksfröbund, BR. Rapporter från BR, Transportstyrelsen och Trafikanalys visar att det är nästan omöjligt för rent kommersiell linjetrafik med buss att utvecklas på marknaden, trots förändrad lagstiftning för att öppna upp möjligheterna. Orsaken är att den kommersiella trafiken varken kan eller får chansen att konkurrera med dagens skattefinansierade trafik.

Fördubblade expressbussar på sex veckor

Marknaden för långväga expressbusslinjer har i det närmaste fördubblats på sex månader i Tyskland. Vid årsskiftet liberaliserades marknaden för långlinjetrafik med buss i landet. Tidigare var det i princip förbjudet för bussbolag att konkurrera med järnvägen, men nu växer en helt ny, långväga trafik fram i landet. Nya företag bildas och även utländska aktörer börjar intressera sig för marknaden.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)