Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ingen marknadsöppning så länge kommersiell trafik ses som hot

BR-chefen Göran Forssén: Marknadsanalyser saknas nästan helt när myndigheterna fattar beslut om allmän trafikplikt. Foto: Ulo Maasing.

BR-chefen Göran Forssén: Marknadsanalyser saknas nästan helt när myndigheterna fattar beslut om allmän trafikplikt. Foto: Ulo Maasing.

Så länge regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiker och tjänstemän ser kommersiell busstrafik som ett hot kommer inte marknaden att öppnas, skriver BR:s vd Göran Forssén i den här artikeln. Där frågar han om talet om ökad kollektivtrafik endast är ett spel för gallerierna inför valåret 2014.

Det har snart gått två år sedan kollektivtrafiklagen trädde i kraft. Ett huvudsyfte för alliansregeringen var att öppna upp marknaden för kollektivtrafik för rent kommersiell linjetrafik med buss. Med fler nya entreprenörer på marknaden skulle utbudet, valfriheten och effektiviteten öka för resenärerna med nya linjer och koncept.

Men dessvärre har knappast några sådana märkbara positiva effekter av den lagstiftningen kunnat noteras för busstrafiken. Detta konstaterades vid Trafikanalys intressanta seminarium, Marknadsöppningsdagen den 19 november.

En slutsats som drogs är att regelverket inte fungerar som lagstiftaren hade tänkt sig.

Förvisso är alla aktörer medvetna om att det kommer att ta lång tid innan denna reform av kollektivtrafiken kommer att öppna upp och förändra marknaden. Detta inte minst till följd av det ointresse och okunskap som vissa ansvariga politiker och tjänstemän på regionala kollektivtrafik-myndigheterna (RKM) har om de entreprenörer som idag bedriver busstrafik.

Ett stort mått av bristande förtroende för entreprenörernas kunskap och kompetens om affärsutveckling finns vid RKM enligt Swecos rapport som presenterades på seminariet.

Tjänstemännens och politikers oförmåga till ett affärsmässigt tänkande visar sig genom att marknadsanalyser nästan helt saknas i beslutsunderlagen till allmän trafikplikt. Istället för att se entreprenörerna som resurser och ta vara på den kompetens som finns betraktas den kommersiella trafiken som ett hot.

Genom att inte utgå från resenärernas behov och resemönster fattas åtskilliga trafikbeslut utan ordentliga beslutsunderlag. Detta innebär att den skattefinansierade kollektivtrafikens resurser inte används optimalt, vilket märks genom att kostnaderna ökar snabbare än resandet.

Farhågorna att trafikföretagen enbart skulle ”plocka russinen ur kakan” har visat sig fullständigt obefogade. Enbart ett fåtal rent kommersiella busslinjer har tillkommit och få av dessa uppvisar någon lönsamhet.

Hur ska trafikföretag kunna konkurrera och komma in på marknaden när RKM lägger trafikplikt på alla de linjer och trafikområden där det går att bedriva lönsam busstrafik? Hur ska entreprenörer kunna konkurrera med upphandlad trafik som är skattesubventionerad till mer än 50 procent?

Frågan är nu om våra förtroendevalda politiker drar några adekvata slutsatser av Trafikanalys´ och Transportstyrelsens utvärderingar av kollektivtrafiklagen, att etablering av kollektivtrafik på kommersiella villkor inte fungerar enligt lagstiftarens intentioner.

Eller är talet om ökad kollektivtrafik endast ett spel för gallerierna inför valåret 2014?

Finns det någon RKM som tillsammans med bussbranschen vill identifiera möjliga kommersiella linjer och genomföra gemensamma marknadsanalyser i syfte att fullfölja lagstiftarens intentioner?

 

Göran Forssén

vd, Svenska BussbranschensRiksförbund

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)