Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Bussdepå’

60 elbussar, 75 biogasbussar i ny Jönköpingsdepå

Totalt 135 bussar i Jönköping får ett nytt hem 2021. Häromdagen började bygget av en ny bussdepå för stadsbussarna i Jönköping. Där ska 135 el- och biogasbussar hanteras dagligen, men depån har kapacitet för upp till 150 bussar. Depån byggs på Ljungarum i Jönköping.

I framtidens bussdepå kör bussen sig själv

Regnet vräkte ner i Göteborg på tisdagen när Volvo och bussoperatören Keolis visade sin bild av framtidens bussdepå – eller i alla fall en del av den. Där kör bussen sig själv, från uppställningsplats, till service, tvätt och laddning och tillbaka till uppställningsplatsen. Effektivare, mer ekonomiskt och säkrare, men inte ett sätt att skära ner på personal, försäkrade Daniel Högberg, depåchef för Keolis bussdepå i Partille där framtidens teknik visades upp.

Stor besparing när bussen själv bestämmer temperaturen

Uppvärmning av bussar som står i depå är under den kalla årstiden en stor energislukare. Nu har bussoperatören Nobina tillsammans med Telia utvecklat en IoT-lösning (Internet of Things/Sakernas internet) för smartare uppvärmning av bussar. 2 000 fordon har utrustats med nya funktioner i ombordplattformen. Det gör att bussarna själva kan reglera sin temperatur. Varje år sparas på det här sättet energi motsvarande elförsörjningen från två moderna vindkraftverk.

Största depån för elbussar invigd

Europas troligen största depå för elbussar har nu invigts. Det är lokaltrafiken i Hamburg, Hamburger Hochbahn, som har invigt sin stora, nya bussdepå i Alsterhof i Hamburg som rymmer 240 elbussar som också laddas och servas i depån. Hamburger Hochbahn storsatsar på elektrifiering av stadsbussarna och kommer från nästa år enbart att köpa emissionsfria bussar. Samtlig bussar och tunnelbanetåg i Hamburg körs på grön el.

Ny bussdepå riskerade rasa

Den stora, nya bussdepå som just nu byggs i Fyrislund i Uppsala kunde ha rasat om de ursprungliga ritningarna till bygget hade följts, rapporterar Sveriges Radio P4 Uppland. Byggentreprenören har anmält saken till Arbetsmiljöverket. Depån på 11 000 kvadratmeter ska ha plats för 180 bussar och kostnaden för bygget beräknas till cirka 850 miljoner kronor. Efter en rad turer anses bygget nu säkert.

Skanska bygger när bussar tar över efter posten

Byggföretaget Skanska har tecknat avtal med SL, Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, om att bygga om en del av postterminalen i Tomteboda, Solna, till en bussdepå. Avtalet är värt cirka 295 miljoner kronor och byggstart är planerad till augusti i år. Den nya bussdepån beräknas stå färdig att tas i drift till årsskiftet 2020/2021.

Byggstart för ny bussdepå i Uppsala

Det symboliska första spadtaget för en ny stadsbussdepå i stadsdelen Fyrislund i Uppsala togs på fredagen. Anläggningen på cirka 11 000 kvadratmeter ska bestå av en administrations- och verkstadsbyggnad, servicebyggnader och en gaslagerbyggnad.

Jönköping: Ny bussdepå för 330 miljoner

Jönköping får om några år en ny bussdepå för stadsbussarna. Den nya depån ska ligga i Ljungrums industriområde i södra Jönköping och är kostnadsberäknad till cirka 330 miljoner kronor. Depån ska vara klar våren 2021.

Fossilfritt i ny bussdepå i Uppsala

Landstingsstyrelsen i Uppsala sa på tisdagen ja till att köpa mark för 91 miljoner i Fyrislund i Uppsala. Marken ska användas för att bygga en ny, stor bussdepå som ersätter den nuvarande i centrala Uppsala. Bussdepån ska bidra till att landstinget når sitt mål om en fossilfri kollektivtrafik år 2020.

Jönköping behöver en större kostym

Resandet med stadsbussarna i Jönköping har vuxit så kraftigt att stadsbussdepån har blivit för trång. Nu planerar Region Jönköpings län att bygga en ny bussdepå på 50 000 kvadratmeter för närmare 200 miljoner kronor. Depån ska ha plats för 150 bussar, verkstäder, tvätthallar, utbildningsrum, mat- och uppehållsrum och administrativa lokaler. Idag används 105 bussar i stadstrafiken och redan 2019 räknar regionen med att antalet stadsbussar har ökat till 125.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)