Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Busskörfält’

Snart premiär för busskörfält i Skövde

Busskörfält är inte längre ett storstadsfenomen. För att säkra framkomligheten för busstrafiken satsar även medelstora städer i ökande grad på särskilda busskörfält. Ett exempel är Skövde, som snart får sina första två busskörfält för att öka framkomligheten för Västtrafiks bussar. Körfälten beräknas vara klara i slutet av den här månaden.

Fler får köra i busskörfält

Växjö kommun öppnar sina busskörfält även för färdtjänst och taxi. Det har politikerna i kommunen beslutat. Förändringen innebär att färdtjänst, taxi och reguljär busstrafik ska få köra i de separata busskörfält som idag enbart är tillåtna för linjelagd kollektivtrafik. Beslut tas i kommunstyrelsen 4 september. Därefter ska beslutet verkställas av tekniska förvaltningen och förändringen ska sedan utvärderas efter 1,5 år.

Regeringen segar om framkomlighet för bussar

Stockholms stad och SL, det vill säga Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, har i flera år försökt få tillstånd att kameraövervaka busskörfält med kameror på bussarna. Syftet är att komma åt problemet med bilar som blockerar busskörfälten och hindrar busstrafiken. Men regeringen tiger som muren och skyfflar sedan många år frågan in i någon skrivbordslåda.

Busskörfält i Stockholm öppnas för bussar i beställningstrafik

Stockholms stad öppnar i sommar på försök ett stort antal kollektivtrafikkörfält även för bussar i beställningstrafik. Det handlar om ett testprojekt under tiden 1 maj – 30 september i år då bussar i beställningstrafik tillåts trafikera ett antal kollektivtrafikkörfält. Totalt tillåts bussar i beställningstrafik i 64 av stadens kollektivtrafikkörfält.

Fart på bussen när elbilar åkte ut

Restiden med buss kortades till en tredjedel när de flesta elbilarna tvingades bort från busskörfältet. Samtidigt började många elbilsägare att istället välja buss för sin resa till jobbet. Det blev effekterna i Oslo när reglerna för elbilar i busskörfält ändrades.

Splittring om busskörfält i skånska städer

Frågan om busskörfält har blivit en het potatis i både Helsingborg och Malmö. I båda städerna gäller konflikten om man ska beröva bilarna plats i gaturummet till förmån för ökad framkomlighet för busstrafiken.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)