Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Centern’

Förlängt stöd för korttidspermitteringar (uppdaterad)

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna har enats om att förlänga stödet till korttidspermitteringar ytterligare tre månader så att det också ska gälla under juli, augusti och september.

C: Miljardbelöning för ökat kollektivresande

Centerpartiet vill införa en kollektivtrafikbonus på två miljarder kronor. Syftet är att uppmuntra regioner och landsting att öka resandet med kollektivtrafiken. Pengarna ska gå till de regioner som lyckas åstadkomma störst resandeökning. En liknande belöningsordning finns sedan flera år i Norge.

Uppsalacentern vill ha elbussar

Alla stadsbussar i Uppsala bör bli eldrivna. Det anser företrädare för Centern i Uppsala. I en debattartikel i Uppsalatidningen skriver regionrådet Johan Örjes tillsammans med vice ordföranden i gatu- och samhällsmiljönmämnden Mia Nordström att de vill att halva linjenätet ska vara elektrifierat till 2025 och att all stadsbusstrafik i Uppsala drivs med el år 2030.

Centern föreslår miljöbusspremie

Centerpartiet föreslår i sin vårmotion som presenterades på tisdagen att en särskild miljöpremie införs för tunga fordon, det vill säga bussar och lastbilar. Premien ska, enligt centerns förslag, uppgå till flera hundra tusen kronor per fordon. Syftet sägs vara att skapa en stark svensk marknad för miljölastbilar och miljöbussar.

Centerförslag om Happy Hour i kollektivtrafiken

Centerpartiet i Stockholms läns landsting vill ha differentierade taxor i kollektivtrafiken. Syftet är att minska trängseln under morgon- och eftermiddagsrusningen. Men man vill inte höja priset när trängseln är som värst, utan istället göra det billigare att resa i lågtrafik. På det sättet hoppas partiet att en del resenärer ska flytta sitt resande från de mest belastade tiderna.

Centerledaren lovar cykelbanor och spårvagnar men tiger om buss

Sverige ska få världens grönaste städer, skriver centerledaren Annie Lööf på Expressens debattsida på fredagen inför presentationen av partiets valmanifest. För att klara löftet om att i Sverige skapa världens grönaste städer vill partiet införa och utvidga trängselskatterna i storstäderna, skriver centerledaren.

C-rapport: Skippa spårvägsplanerna – satsa på bättre busstrafik

En rejäl satsning på bättre busstrafik och skrotade planer på att göra om stombusslinje 4 i i Stockholm till spårväg. Stombusslinjerna i Stockholms innerstad bör göras om till snabbusslinjer som ska trafikeras av dubbelledade elbussar. Det är några av förslagen i en färsk rapport från centerpartiet i Stockholm. Dessutom vill partiet på sikt ha en ny tunnelbanelinje i de västra delarna av Stockholms innerstad, under Riddarfjärden.

Centern vill införa supermiljöbusspremie

På Centerpartiets stämma i Karlstad fattade man på lördagen beslut om att partiet vill införa en Supermiljöbusspremie, alltså en miljöfordonspremie för tunga fordon. Partiet vill också inrätta ”gröna fonder” för bland annat investeringar i miljövänlig kollektivtrafik och infrastruktur. Dessutom vill centern införa avdragsrätt för företag som erbjuder sina anställda fria resor med kollektivtrafiken.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)