Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Danmark’

Enbart elbussar i Danmarks sex största städer

Danmarks sex största städer kommer från nästa år endast att upphandla trafik med elbussar. De sex städerna har skrivit klimatavtal med den danske transportministern Benny Engelbrecht om satsningen. De sex städerna svarar idag för cirka en fjärdedel av den samlade kollektivtrafiken med buss i Danmark. De sex städerna är Köpenhamn, Odense, Århus, Ålborg, Vejle och Fredriksberg. Avtalet syftar till att stödja och påskynda en grön omställning av landets kommuner. Köpenhamn kan också få zoner där endast emissionsfria fordon tillåts.

Danmark öppnar för Europa – viss öppning för Sverige möjlig

Från och med lördag den 27 juni öppnar Danmark sina gränser för turism till och från EU-länderna, Schengen samt Storbritannien. Endast två länder är undantagna: Sverige och Portugal. Men det kan komma en öppning för regioner i Sverige som uppfyller kravet på lågt antal smittade under en löpande sjudagarsperiod. Även för bosatta i Sörmland, Västerbotten, Skåne, Halland eller Blekinge kan vissa lättnader införas. Det meddelade det danska utrikesdepartementet vid lunchtid på torsdagen. Mer besked väntas nästa vecka.

Covid-19: Full kompensation till kollektivtrafiken – i Danmark

Kollektivtrafiken ska kompenseras fullt ut för sina merutgifter och minskade intäkter på grund av covid-19-pandemin. I Danmark som än en gång går före när det gäller statens insatser för att mildra effekterna av pandemin för företag och offentliga verksamheter. På onsdagen enades de danska kommunernas och regionernas organisationer med regeringen om att staten fullt ut ska kompensera trafikselskaberne (trafikhuvudmännen, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna) för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Danmark: Två av tre turistbussföretag hotas av konkurs

Nästan två tredjedelar av de danska turistbussföretagen hotas av konkurs. Det konstaterar den danska bussbranschens organisation Dansk PersonTransport, som har gjort en stor undersökning bland sina medlemmar. Den visar att 63 procent av turistbussföretagen löper stor eller mycket stor risk att gå i konkurs innan 2021 om de pågående stödpaketen upphör den 8 juli och att det inte sker någon ytterligare öppning av samhället innan augusti/september. Samtidigt ska man vara medveten om att stödet till de danska företagen är betydligt generösare än motsvarande stödpaket från den svenska regeringen.

Danmark öppnar gränsen för turism – men inte för svenskar

Danmark öppnar sina gränser för turism från flera länder, men inte från Sverige. Öppnandet sker den 15 juni. Det meddelade Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Frederiksen på en presskonferens på fredagseftermiddagen.

Dansk uppgörelse om stöd till resebranschen

Den danska resebranschen får ett direkt statsstöd på 725 miljoner danska kronor, motsvarande en dryg miljard SEK, sedan en bred politisk majoritet i Folketinget (dvs riksdagen) på tisdagsmorgonen enats om ett stödpaket till resebranschen. 600 miljoner DKK (857 miljoner SEK) går till den danska resegarantifondens konto för extraordinära situationer och ytterligare 125 miljoner DKK (179 miljoner SEK) går till fondens konto för paketresor. Den danska resebranschens organisation applåderar stödpaketet och beskriver det som att “folketinget spänner ett skyddsnät under resebranschen”.

Ännu en nordisk stad får elbussar från Kina

Till våren elektrifieras en stor del av busstrafiken i ännu en nordisk stad. Det är den danska staden Odense som då får 20 batteribussar från den kinesiska busstillverkaren Yutong som ett resultat av att trafikhuvudmannen FynBus har förlängt sitt trafikavtal med den internationella kollektivtrafikjätten Keolis.

Kontantstöd till företag utökas – i Danmark

De politiska partierna i den danska riksdagen, Folketinget, har i helgen enats om att öka kontantstödet till företagen på grund av coronakrisen. Inte minst för buss- och taxinäringen är det utvidgade stödet välkommet. Sveriges Bussföretag och Transportföretagen har redan tidigare lyft fram Danmark som ett gott exempel, men hittills inte mötts av någon förståelse från regeringen. I Danmark applåderas det utvidgade stödet av branschen. “Tack regeringen. Det här är en god nyhet för många buss- och taxiföretag”, kommenterar de danska buss- och taxiföretagens organisation Dansk PersonTransport, på twitter.

Statliga stödpaket – poppis i Danmark, saknade i Sverige

De stödpaket till företag som Danmark har infört är mycket efterfrågade och nyttjas i stor utsträckning av landets bussföretag. Det visar en undersökning som den danska bussbranschens organisation, Dansk PersonTransport,  har gjort bland de bussföretag som kör turist- och beställningstrafik. I Sverige är regeringen passiv när det gäller liknande stöd.

Grönt hos EU för kontantstöd till krisande företag – i Danmark

EU-kommissionen godkände på onsdagen det danska kontantstödet till företag som drabbats av stora minskningar i omsättningen på grund av covid-19-pandemin. Det innebär att stödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. I Sverige har Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, begärt ett liknande stöd men hittills har regeringen enbart hänvisat företagen till att låna pengar.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)