Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘energieffektivitet’

Effektivare energianvändning med ökat kollektivresande

När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält. Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn. Det är en minskning till år 2030 av transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. I Kronobergs län har resandet med kollektivtrafik fördubblats sedan år 2006 och drivmedelsanvändningen i transportsektorn har minskat med 23 procent. Men i Sverige som helhet går utvecklingen alldeles för sakta, menar Gröna Bilister.

Forskare kollar energieffektiv arbetspendling

Två forskare vid vid Karlstads universitet har tilldelats 5,3 miljoner kronor till forskning om energieffektivare arbetspendling. Huvudfinansiär för projektet är Energimyndigheten.

Amerikanska forskare: Elbussar fyra gånger effektivare än gasbussar

Eldrivna bussar är nästan fyra gånger så energieffektiva som gasbussar. Det konstaterar ett federalt energiforskningsinstitut i USA, NREL (National Renewable Energy Laboratory). Forskarna vid NREL har under ett drygt år jämfört batteribussar från den amerikanska busstillverkaren Proterra med motsvarande gasbussar från busstillverkaren NABI. Båda busstyperna var av 2014 års modell.

Ledare: Världens längsta återvändsgränd

Kalmar Länstrafik, KLT, förbereder just nu en stor upphandling av busstrafik. Det är en upphandling som kommer att utmärka sig för att vara unik. Unik på det sättet att KLT allt mer kommer att styra in på en annan kurs än landet i övrigt. Unik genom att man kommer att ställa sig vid sidan om den tekniska utvecklingen under ett helt decennium. Unik därför att en av ambitionerna i upphandlingen av kollektivtrafik är att göra livet lättare för bilister.

Biogasforskning för 80 miljoner i Linköping

Energimyndigheten, kommuner och företag ställer upp med 80 miljoner kronor för biogasforskning i Linköping under fyra år. Pengarna ska gå till Biogas Research Center (BRC) vid Linköpings universitet. Användning av biogas i kollektivtrafiken är ett av de områden som BRC arbetar med.

Är framtiden elektrisk?

Bussbranschens Riksförbund, BR, och Bil Sweden arrangerar den 9 oktober ett framtidsinriktat seminarium om busstrafik. Tyngdpunkten ligger på effektiv energianvändning i busstrafiken. På konferensen kommer en hel del av diskussionerna kring utvecklingen mot alltmer el i busstrafiken. Bussmagasinets Ulo Maasing har träffat BR:s Lars Annerberg för att höra mer om konferensen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)