Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Effektivare energianvändning med ökat kollektivresande

När resandet med Länstrafiken Kronoberg ökade minskade den totala energianvändningen i transportsektorn i Kronobergs län, konstaterar Gröna Bilister. Foto: Ulo Maasing.

När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält. Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn. Det är en minskning till år 2030 av transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. I Kronobergs län har resandet med kollektivtrafik fördubblats sedan år 2006 och drivmedelsanvändningen i transportsektorn har minskat med 23 procent. Men i Sverige som helhet går utvecklingen alldeles för sakta, menar Gröna Bilister.

Tillsammans med 2030-sekretariatet och Klimatkommunerna har Gröna Bilister utvecklat en uppsättning kommunala 2030-indikatorer för att följa upp omställningsarbetet på lokal nivå.

Organisationen konstaterar att de flesta forskare är överens om att det inte räcker att byta från fossila till förnybara drivmedel för att nå 2030-målet. Den totala drivmedelsanvändningen måste minska för att de hållbara och förnybara drivmedlen ska räcka till. Gröna Bilister har nu uppdaterat indikatorn med data för år 2017.

Man konstaterar att energianvändningen minskar med myrsteg i de flesta kommuner och regioner. Men Kronobergs län är ett undantag.

Enligt Gröna Bilister har användningen av drivmedelsenergi per person minskat med hela 23 procent från år 2006 till år 2017. År 2006 använde invånarna i länet betydligt mer drivmedel per person än svenskar i gemen; nu ligger drivmedelsanvändningen nära riksgenomsnittet på drygt 9 MWh/capita.

Förklaringen ligger troligen i att resandet ökar i den lokala och regionala kollektivtrafiken. Resesträckan per person och år med Länstrafiken Kronoberg har mer än fördubblats under samma tidsperiod, från 65 mil år 2006 till 136 mil år 2017 (se diagram nedan). Enligt Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer har marknadsandelen för Länstrafiken Kronoberg ökat från 11 procent år 2012 till 14 procent år 2017 – för att nå 15 procent år 2018.

Sambandet mellan ökat kollektivresande och energieffektivare transporter i Kronobergs län. Diagram: Gröna Bilister.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)