Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘funktionsnedsatta’

Bussförares bemötande problem för funktionsnedsatta

Personer med nedsatt rörelseförmåga reser mindre med kollektivtrafiken än andra. Ny forskning visar att tekniska hjälpmedel som ramper inte alltid används. Busschaufförers bemötande kan vara ett problem, framgår det av en ny forskningsrapport från Malmö Universitet.

Forskare: Stess och negativa förare hinder för funktionsnedsatta

Personer med nedsatt rörelseförmåga reser i mindre utsträckning kollektivt än andra. Anledningen är stress och en negativ attityd från bussförare vilket verkar avskräckande för personer med funktionsnedsättning. Det visar en studie av klagomål från funktionsnedsatta resenärer som K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) och Malmö universitet har gjort. Det är forskaren Vanessa Stjernborg som har studerat klagomål som har kommit in till Storstockholms Lokaltrafik, SL.

Hinder för funktionsnedsatta i kollektivtrafiken kartläggs

Vilka hinder möter personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken när det gäller tillgänglighet och möjligheter att använda kollektivtrafiken? Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att göra en kartläggning av hindren. Bakgrunden är att riksdagen i höstas fattade beslut om ett nytt nationellt mål när det gäller politiken om funktionshinder. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har ungefär 15 procent av befolkningen en funktionsnedsättning.

Knapp ska fixa sittplats åt funktionsnedsatta

Personer med dolda funktionsnedsättningar eller människor som undergår medicinsk behandling har det ofta svårt att få en sittplats i kollektivtrafiken, inte minst när deras funktionsnedsättning inte alls syns. Men lösningen kan vara en knapp på rockslaget eller kavajslaget. Transport for London (TfL) inleder på måndag ett försök att få andra resenärer att erbjuda mer utsatta personer sin sittplats på bussen eller tåget genom att de bär en knapp med texten ”please offer me a seat”, ”vänligen erbjud mig din sittplats”. Transport for London är huvudman för kollektivtrafiken i den brittiska huvudstaden.

Anmäld för diskriminering på årets andra dag

Redan på årets andra dag anmäldes X-trafik till diskrimineringsombudsmannen. X-trafik har huvudansvaret för kollektivtrafiken i Gävleborgs län och anmälaren är en rullstolsburen resenär, Lars-Göran Wadén. På morgonen den andra januari skulle Wadén stiga på en av X-trafiks regionbussar men hindrades därför att bussföraren inte kunde manövrera rullstolsliften, skriver Arbetarbladet i Gävle.

”Vi är inte så dåliga i Sörmland”

”Våra bussar är inte så dåliga när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade”. Det hävdar ansvariga på Länstrafiken i Södermanland sedan man hamnat i riksbotten när det gäller tillgänglighet i den öppna jämförelse av kollektivtrafiken län för län som publicerades på torsdagen. Bakom de öppna jämförelserna står SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Trafikutskottet: Stora brister i tillgänglighet i kollektivtrafiken

Det finns många hinder som gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att resa med kollektivtrafiken. Hindren skapar otrygghet och gör att många drar sig för att resa. Det slås fast i en ny rapport som Riksdagens trafikutskott har tagit fram.

Blekingebussar bäst, Norrland sämst på tillgänglighet

Trots att kraven på tillgänglig kollektivtrafik är samma i hela landet är skillnaderna stora mellan olika regioner. Det framgår av den senaste upplagan av myndigheten Handisams uppföljning av funktionshinderpolitiken. Uppföljningen gäller läget 2012 och visar att Blekinge är bäst i Sverige när det gäller tillgängliga bussar i kollektivtrafiken. I botten ligger de båda norrlandslänen Norrbotten och Västerbotten.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)