Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘funktionsnedsättning’

Bättre bussresa för personer med ADHD

I ett nytt forskningsprojekt kommer forskare vid VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, att undersöka hur personer med autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) använder kollektivtrafiken och vilka hinder de upplever. Bakgrunden är att dessa personer kan uppleva svårigheter med att använda kollektivtrafiken. Det begränsar i sin tur deras möjligheter till ett aktivt liv med skola, arbete och fritidsintressen.

Synskadad får 20 000 av Nobina för bristande hållplatsutrop (uppdaterad version)

En synskadad kvinna i Örebro får 20 000 kronor samt en ursäkt från bussoperatören Nobina. Anledningen är att hållplatsutropen på stadsbussarna inte fungerar ordentligt, vilket gjorde att kvinnan stämde Länstrafiken Örebro samt Nobina. Nu har parterna nått en förlikning där Nobina betalar 20 000 kronor till kvinnan. Att de automatiska hållplatsutropen ibland inte fungerar beror på att Länstrafikens tekniska system är föråldrat och skulle bytts ut för sex år sedan.

Synskadade otrygga i kollektivtrafiken

Nästan varannan synskadad åker aldrig kollektivt på egen hand och många anser att det är obehagligt och otryggt. Det visar en Sifo-undersökning som Synskadades Riksförbund har låtit göra. Var sjätte synskadad som använder färdtjänst upplever brister med denna.

Anmäld för diskriminering på årets andra dag

Redan på årets andra dag anmäldes X-trafik till diskrimineringsombudsmannen. X-trafik har huvudansvaret för kollektivtrafiken i Gävleborgs län och anmälaren är en rullstolsburen resenär, Lars-Göran Wadén. På morgonen den andra januari skulle Wadén stiga på en av X-trafiks regionbussar men hindrades därför att bussföraren inte kunde manövrera rullstolsliften, skriver Arbetarbladet i Gävle.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)