Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Fyrislund’

Uppsalas stadsbussar har lämnat stan

Stadsbussarna i Uppsala, som körs av Gamla Uppsala Buss, har nu lämnat stan och den bussdepå på Kungsängsgatan 62 i centrala Uppsala som sedan 1947 har varit företagets hem. Nu har stadsbussarna flyttat till den nya stadsbussdepå som Region Uppsala låtit uppföra på Rapsgatan 35 i Fyrislund.

Identic tankar i Uppsala

Det blir Identic som ska leverera systemet för identifiering och tankning av bussar vid den stora bussdepån i Fyrislund, Uppsala, som byggas av Hent på uppdrag av Region Uppsala. Depån har hela 180 rampplatser och där ska både gas- och dieselbussar stationeras.

Ny bussdepå riskerade rasa

Den stora, nya bussdepå som just nu byggs i Fyrislund i Uppsala kunde ha rasat om de ursprungliga ritningarna till bygget hade följts, rapporterar Sveriges Radio P4 Uppland. Byggentreprenören har anmält saken till Arbetsmiljöverket. Depån på 11 000 kvadratmeter ska ha plats för 180 bussar och kostnaden för bygget beräknas till cirka 850 miljoner kronor. Efter en rad turer anses bygget nu säkert.

Fossilfritt i ny bussdepå i Uppsala

Landstingsstyrelsen i Uppsala sa på tisdagen ja till att köpa mark för 91 miljoner i Fyrislund i Uppsala. Marken ska användas för att bygga en ny, stor bussdepå som ersätter den nuvarande i centrala Uppsala. Bussdepån ska bidra till att landstinget når sitt mål om en fossilfri kollektivtrafik år 2020.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)