Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Gustav Hemming’

Nytt förslag om superbuss i Storstockholm

Centerpartiet i Stockholms läns landsting föreslår nu en ringlinje, eller åtminstone en halv ringlinje, med expressbussar i Stockholmsregionens yttre delar. Linjen ska ha snabb och tät trafik, som en spårväg eller ett pendeltåg.

C hotar att bryta avtal med Nobina

Centerns tunga namn i Stockholms läns landsting, miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming, aviserar nu att han kan tänka sig att säga upp Nobinas trafikavtal på Södertörn, söder om Stockholm. Därmed hårdnar konflikten om nerskärningar i busstrafiken på Södertörn. Efter den senaste upphandlingen tog Nobina över all busstrafik på Södertörn med ett så kallad VBP-avtal. Operatören får alltså betalt för varje verifierad betalande påstigande.

C och S överens: Superbuss gör största nyttan

Superbussatsningen Stockholmsbågen är ett projekt som en av de största resenärsnyttorna i landstingets inspel till i Sverigeförhandlingen. Det konstaterade Gustav Hemming(C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting, vid ett seminarium i Stockholm på onsdagen. Och trots att landstingets trafikförvaltning, SL, tycker att satsningen på en nord-sydlig superbusslinje i Stockholm blir för dyr, menade både Gustav Hemming och landstingets oppositionsledare, Erika Ullberg(S), att det är angeläget att föra projektet framåt.

Massiv kollektivtrafikhack med hundratals studenter

Under 72 timmar med start på onsdagen ska 261 studenter ta fram kreativa idéer på hur kollektivtrafiken kan innoveras och utvecklas i framtiden. Samtidigt bjuds politiker och tjänstemän från kommuner, landsting och riksdag in till rundabordsamtal om framtidens kollektivtrafik. Det är Hyper Islands studenter från mer än 20 länder som medverkar i skolans första hack med samhällsfokus. Hacken har kommit till i samarbete med Transdev Sverige.

Samsyn i Stockholm om BRT

En bred samsyn om BRT håller på att etablera sig bland trafikpoiitikerna i Storstockholm. Det visade sig i den debatt som hölls i Almedalen på måndagen i samband med att professor Per Kågeson presenterade sin rapport om BRT. Där pekar Kågeson ut tre lämpliga BRT-linjer i Storstockholm. Rapporten presenteras i en separat artikel här på bussmagasinet.se. Debatten i Almedalen slog också an en ny ton mellan trafikpolitikerna i Storstockholm.

Stockholm mest förnyelsebart i landet

Stockholms län har den högsta andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken i landet. Det framgår av Stockholms läns landstings miljöredovisning för år 2014. Det mål som landstinget hade satt upp var 75 procent förnyelsebart i kollektivtrafiken till år 2016, men redan i fjol var siffran 79 procent enligt miljöredovisningen.

Snart enhetstaxa för enkelbiljetter i SL-trafiken (uppdaterad)

Den omstridda frågan om enhetstaxa för enkelbiljetter i kollektivtrafiken i Stockholms län kan snart vara historia. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons(M) öppnar nu för att införa enhetstaxa, något som (S)och (MP) länge har begärt. Priset för enkelbiljetter ska utredas, men klart är att korta resor i SL-trafiken blir dyrare än idag, skriver Dagens Nyheter. ”Äntligen”, utropar Nanna Wikholm, oppositionstrafiklandstingsråd (S).

Bristande effektivitet för miljardbelopp i kollektivtrafiken

Almedalsveckan på Gotland närmar sig med snabba steg. Branschorganisationen Sveriges Bussföretag kommer att medverka med två egna arrangemang. Det ena handlar om hur man kan öka det kollektiva resandet genom att minska kostnaderna för kollektivtrafiken. Bara i Sveriges tre största städer finns det brister i effektivitet i kollektivtrafiken för bortåt en miljard. Det andra seminariet tar upp BRT (Bus Rapid Transit, superbussar) och ställer frågan om det är lösningen på städernas trafikproblem.

Centerförslag om Happy Hour i kollektivtrafiken

Centerpartiet i Stockholms läns landsting vill ha differentierade taxor i kollektivtrafiken. Syftet är att minska trängseln under morgon- och eftermiddagsrusningen. Men man vill inte höja priset när trängseln är som värst, utan istället göra det billigare att resa i lågtrafik. På det sättet hoppas partiet att en del resenärer ska flytta sitt resande från de mest belastade tiderna.

Centernej till spårvagnar i Stockholms innerstad: Satsa på dubbelledade elbussar

Centerpartiet säger nej till spårvagnar i Stockholms innerstad och vill istället satsa på superbussar och tunnelbana. Partiet pekar på att alliansregeringen nyligen har presenterat sina ambitioner på en storsatsning på infrastruktur genom Sverigebygget. En sådan utbyggnad, menar partiet, skulle kraftigt avlasta busslinje 4 i Stockholm som med sina 60 000 resande varje dag är landets mest utnyttjade busslinje.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)