Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Högsta Förvaltningsdomstolen’

Klart för kameraövervakning i Dalabussar

Efter åratal av rättsliga turer är det nu klart att Dalatrafik får tillstånd till kameraövervakning ombord på bussarna i kollektivtrafiken. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen har vägrat att ta upp ett överklagande från Datainspektionen av en dom i höstas. ”Skönt”, säger Dalatrafiks förvaltningschef Bengt Benjaminsson.

Miljonböter för norrländska länstrafikbolag

Länstrafikbolagen i Västerbotten och Västerbotten har dömts till miljonböter för att inte ha följt upphandlingslagstiftningen. Anledningen är att länstrafiken köpte in ett nytt system för biljetthantering i en direktupphandling och inte i en offentlig upphandling.

Färdskrivarschabbel i högsta förvaltningsdomstolen

Hur mycket ska det kosta för ett företag att inte sköta sina färdskrivare? Frågan kommer att avgöras i högsta juridiska instans, sedan Transportstyrelsen har överklagat en dom i förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har beviljat Transportstyrelsen prövningstillstånd, alltså gått med på att ta upp frågan därför att den har stor principiell betydelse.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)