Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘infosystem’

Vann upphandling för kollektivtrafiken i Örebro län

Det svenska IT-företaget Hogia har vunnit en upphandling som Region Örebro län har genomfört och som innebär att Hogia ska leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias IT-plattform blir navet för all trafikinformation. Dessutom skapas en större flexibilitet genom att befintliga, angränsande system hos Region Örebro Län kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att regionen är låst till en viss leverantör.

Utvecklad teknik för biljetter och information

Länstrafiken Örebro har tagit nya steg i sitt biljettsystem så att det ska vara anpassat till den nationella standarden i Sverige, BoB. Resenärerna ska erbjudas information och nya biljettprodukter via den app de använder för sina resor med kollektivtrafiken. Samtidigt förenklas viseringen av biljetterna. Bakgrunden är att Länstrafiken Örebro den 15 mars införde en ny prismodell för kollektivtrafiken.

Jönköpingsföretag utvecklar i Västmanland

Jönköpingsföretaget Infospread har vunnit uppdraget att utveckla den nya appen för resesökning och biljettköp i Västmanland, VL-appen. Infospread vann upphandlingen i konkurrens med sex andra företag. Upphandlingen gjordes av Region Västmanland och Kollektivtrafikmyndigherten i regionen.

Norskt infoföretag sneglar på svenska och finska bussar

Det norska företaget Sagasystem börjar nu intressera sig för den svenska och finska marknaden för IT- och informationssystem för bussar. Tillsammans med ett annat företag, Lumiplan, har man nu fått en order på 500 multimediaskärmar till över 200 bussar i Romerike, nordost om Oslo. Operatör är Nettbuss.

Ny app för resenärer i Uppland

Upplands Lokaltrafik, UL, har nu lanserat en ny och modernare app som gör det möjligt för resenärerna att i i sin mobiltelefon söka och betala sin resa med kollektivtrafiken. Sedan några år tillbaka har det varit möjligt att köpa biljett via sms. Med nya appen kan man välja om biljetten ska betalas via bankkort som kopplas till appen eller om man föredrar att ha en reskassa laddad i sin telefon. Biljetten finns i mobiltelefonen och visas för föraren eller tågpersonalen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)