Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘infrastrukturdepartementet’

Ny statssekreterare i infrastrukturdepartementet

Malin Cederfeldt Östberg utsågs på måndagen till ny statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth(S). Hon tillträder omgående. Som statssekreterare är hon Tomas Eneroths närmaste medarbetare på departementet.

Svensk Kollektivtrafik: ”Dubbelt negativt med nya permitteringsregler”

De tillfälliga regler för korttidspermittering som regeringen infört innebär en dubbel, negativ påverkan för regionerna. Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik i ett brev till infrastrukturdepartementet. Dels får regionerna som svarar för kollektivtrafiken ingen ersättning för det stora intäktsbortfall som är en följd av det nya coronaviruset och det minskade resandet, dels får de trafikföretag som kör kollektivtrafik på uppdrag av regionerna ingen ersättning om de tvingas att permittera medarbetare utan lön.

”Stöd till solceller ger fler elbussar”

Det borde gå att få statligt stöd för investeringar i solceller och utrustning för energilagring i anslutning till kollektivtrafikens fastigheter. Ett sådant stöd skulle göra det möjligt med elbussar i städer där elnätet inte räcker till för att leverera tillräcklig effekt. Det skriver Svensk Kollektivtrafik till infrastrukturdepartementet i sitt remissvar på en utredning om mindre aktörer i energilandskapet.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)