Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Iris Rehnström’

Skånetrafiken minskar klimatutsläppen

Trots ett kraftigt minskat resande under 2020 och 2021 utökade Skånetrafiken samtidigt sitt hållbarhetsarbete. Under 2021 minskade de sammanlagda utsläppen av koldioxid från buss- och spårtrafiken med åtta procent mätt per körd kilometer jämfört med 2020. En viktig förklaring är den storskaliga satsningen på elbussar. Det framgår av Skånetrafikens hållbarhetsredovisning för 2021.

Skånetrafiken och Nobina gör gemensam revision

Skånetrafiken och bussoperatören Nobina har gjort en gemensam hållbarhetsrevisoion av busstillverkaren Van Hool som har levererat en del av de bussar som Nobina kör i stadstrafiken i Malmö. Revisionen innebär ett mer omfattande led i Skånetrafikens hållbarhetsarbete med leverantörskedjan.

Skånetrafiken vässar busskrav – kinesiska bussar kan komma att stoppas

Skånetrafiken skärper nu kraven på vilka bussar som bussföretagen får använda i den skånska kollektivtrafiken. I kommande trafikupphandlingar måste bussföretagen kunna visa att bussarna har tillverkats utan att mänskliga rättigheter eller arbetares rättigheter har kränkts. ”Vi har blivit medvetna om att fordonsindustrin internationellt betraktas som en högriskbransch när det gäller detta och förtydligar nu våra krav när det gäller social hållbarhet”, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Tuffa skånska miljökrav på bussar

Det finns förmodligen ingen upphandlare av busstrafik i Sverige som ställer tuffare miljökrav än Skånetrafiken. Som enda trafikhuvudman i landet säger Skånetrafiken nej till HVO som drivmedel för bussar om operatören inte exakt kan redovisa varifrån det PFAD som ingår i deras HVO kommer. Att PFAD är en restprodukt som utvinns vid produktion av palmolja räcker inte. Bussmagasinet har träffat Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsansvariga, Iris Rehnström.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)