Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skånetrafiken vässar busskrav – kinesiska bussar kan komma att stoppas

Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig vid Skånetrafiken: ”Bussar från högriskländer när det gäller respekt för mänskliga rättigheter med mera kommer inte att godkännas om inte bussföretagen kan visa att produktionen har skett under de villkor som vi kräver.” Foto: Lise Österlund, Skånetrafiken.

Skånetrafiken skärper nu kraven på vilka bussar som bussföretagen får använda i den skånska kollektivtrafiken. I kommande trafikupphandlingar måste bussföretagen kunna visa att bussarna har tillverkats utan att mänskliga rättigheter eller arbetares rättigheter har kränkts. ”Vi har blivit medvetna om att fordonsindustrin internationellt betraktas som en högriskbransch när det gäller detta och förtydligar nu våra krav när det gäller social hållbarhet”, säger Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

– Vi kontaktades i fjol av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och dess bolag Kommentus (idag Adda) som varnade för att det finns risk för att det förekommer brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande rättigheter i arbetslivet vid bland annat produktion av fordon. Fordonsindustrin i vissa länder framhölls som ett högriskområde, säger Iris Rehnström.

För Skånetrafikens upphandlingar gäller en uppförandekod som alla Skånetrafikens leverantörer måste följa. Den har nu förtydligats, vilket bland annat innebär att bussföretag som är med i upphandlingar måste visa att koden följs, inte bara när det gäller miljöfrågor utan också när det gäller själva bussarna. Dessa måste tillverkas under förhållanden som lever upp till FN:s regler om mänskliga rättigheter, liksom ILO:s (International Labour Organization) grundläggande friheter för arbetare att organisera sig med mera.

Skånetrafiken samarbetar också med andra trafikhuvudmän i landet i frågan.

– Bussföretagen måste kunna visa att uppförandekoden efterlevs och att de lever upp till kraven i uppförandekoden. Det kan ske genom oberoende kontroller på plats hos aktuella busstillverkare. Idag vet vi alldeles för lite om våra leverantörskedjor, men vi har börjat identifiera vilka olika risker som finns när det gäller olika komponenter i bussarna. Nu har vi sett att det i vissa fall finns en överhängande risk för att vår kravställning inte följs, säger Iris Rehnström.

– De bussar som företagen vill använda i trafik i kommande upphandlingar måste godkännas av oss. Bussar från högriskländer när det gäller respekt för mänskliga rättigheter med mera kommer inte att godkännas om inte bussföretagen kan visa att produktionen har skett under de villkor som vi kräver.

Nobina kör tätortstrafiken i Landskrona med Skånetrafiken som uppdragsgivare och med bussar från kinesiska BYD. Foto: Skånetrafiken.

Skånetrafiken pekar inte ut någon enskild tillverkare eller något tillverkningsland, men det krävs knappast någon djupare analys för att förstå att det idag är de kinesiska busstillverkarna som är särskilt intressanta i sammanhanget.

– Vi kan inte bara utesluta vissa länder och säga nej till exempelvis kinesiska bussar. Och även om det är svårt att i ett land med hög risk för brott mot mänskliga rättigheter kunna följa produktionen måste trafikföretagen visa att fordonen har tillverkats under förhållanden som är OK, vi har ett ansvar att se till att de krav vi ställer i våra upphandlingar efterlevs, kommenterar Iris Rehnström.

I slutet av maj blev det klart att Bergkvarabuss hade lagt en order på 79 batteribussar från den kinesiska busstillverkaren BYD. Ordern var en följd av den trafikupphandling som Bergkvarabuss nyligen vann hos Skånetrafiken, och som gällde trafikområdena Söderslätt, Österlen och Skåne Nordväst. Leveranserna inleds i slutet av det här året.

Beställningen omfattas inte av de nya, förtydligade reglerna.

– Situationen var knepig. Bergkvarabuss vann trafikupphandlingen innan vi hade fått information om riskerna för brott mot mänskliga rättigheter i fordonsproduktionen. Vi gjorde då en upphandlingsrättslig bedömning och konstaterade att vi inte kunde gå in med nya krav på bussarna sedan upphandlingen hade avgjorts. Men operatören är informerad om vad vi vill uppnå och har ett ansvar här, säger Iris Rehnström.

De nya, förtydligande reglerna för vilka bussar som trafikföretagen får använda kommer i Skåne att tillämpas för första gången när stadstrafiken i Lund upphandlas efter sommaren (se nedan).

– Från trafikföretagen har vi genomgående mötts av positiva reaktioner när det gäller våra krav på fordonen. Det man betonar är att alla operatörer måste kunna bjuda på samma villkor i upphandlingarna. Under hösten kommer vi också att ha möten med såväl busstillverkare som trafikföretag, säger Iris Rehnström.

Upphandlingen av stadstrafiken i Lund som genomförs under hösten är den första där Skånetrafikens tuffare krav ställs på bussarna. Såhär uttrycks kraven i upphandlingsdokumenten.

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)