Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jan-Eric Nilsson’

Riksdagsman(C): Putta fega politiker och tjänstemän över kanten!

Subventionerna i kollektivtrafiken kan inte fortsätta att öka som hittills. Då är vi snart uppe i nivå med försvarskostnaderna. Det sa Anders Åkesson, centerpartistisk ledamot av riksdagens trafikutskott vid en debatt i Almedalen om den kommersiella kollektivtrafikens möjligheter. Han raljerade där också över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas sätt att förhålla sig till den nu ett och ett halvt år gamla kollektivtrafiken. “Större mod har man ju sett”, sa Åkesson. Moderaternas Lotta Finstorp medgav att föga hade hänt. “Men jag är fortfarande hoppfull”, sa Lotta Finstorp i debatten.

Ledare: Statistik och nollkoll

Myndigheten Trafikanalys bekräftar nu i praktiken det som forskare vid VTI tidigare har slagit fast. De som är ansvariga för kollektivtrafiken i landet har dålig koll på vad man egentligen får för de miljarder som samhället spenderar. Det är häpnadsväckande att miljardrullningen har fått pågå år efter år utan att trafikhuvudmännen, och nu de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, inte kan redovisa grundläggande fakta om sin verksamhet.

Ledare: Nytänkande krävs för att öppna marknaden för busstrafik – resenärspeng en nyckel

Nu körs den svenska kollektivtrafiken om även av Systembolaget. Men det går att komma till rätta med den havererade marknadsöppningen genom att ändra samhällets subventionssystem till kollektivtrafiken. Istället för att subventionera företag som vinner upphandlingar kan man subventionera resenärerna genom en resenärspeng. Det skulle ge kunden ökad makt.

Marknadsöppningen: Föga har hänt och föga kommer att ske – resenärspeng möjlig öppning

Den marknadsöppning för busstrafiken som skulle ha öppnat för bussbolag som vill köra kollektivtrafik på kommersiell grund har just inte lett till någon ny trafik. Och det kommer inte att hända särskilt mycket i framtiden. Anledningen är att en kommersiell operatör måste agera på en marknad där konkurrenten – den upphandlade trafiken – endast tar betalt för hälften av kostnaderna. Det slås fast i en ny rapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)