Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Riksdagsman(C): Putta fega politiker och tjänstemän över kanten!

Anders Åkesson(C): Subventionerna till kollektivtrafiken kan inte öka som hittills. Foto: Ulo Maasing.

Subventionerna i kollektivtrafiken kan inte fortsätta att öka som hittills. Då är vi snart uppe i nivå med försvarskostnaderna. Det sa Anders Åkesson, centerpartistisk ledamot av riksdagens trafikutskott vid en debatt i Almedalen om den kommersiella kollektivtrafikens möjligheter. Han raljerade där också över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas sätt att förhålla sig till den nu ett och ett halvt år gamla kollektivtrafiken. ”Större mod har man ju sett”, sa Åkesson. Moderaternas Lotta Finstorp medgav att föga hade hänt. ”Men jag är fortfarande hoppfull”, sa Lotta Finstorp.

– Det är för tidigt att säga att lagen är ett misslyckande. Det kan ju vara så att de regionala myndigheterna inte har vågat att ta ut svängarna helt från början. Man måste ge dem lite tid, sa Lotta Finstorp som även hon sitter i riksdagens trafikutskott.

–Men det finns också de som politiskt vill att lagen och marknadsöppningen ska misslyckas, slog Lotta Finstorp fast.

Hon tog ett självupplevt exempel på hur sådant kan gå till, dock från ett annat land. När hon tillsammans med en medarbetare nyligen besökte Bryssel skulle de båda flyga hem med Ryanair från flygplatsen Charleroi. På järnvägsstationen som också var hållplats för Ryanairbussen frågade de i flera informationer om varifrån bussen skulle gå och fick till svar att man inte hade någon anledning att informera om det.

– Så småningom hittade vi bussen vid en undangömd hållplats på en sidogata en bra bit bort, sa Finstorp . Även om exemplet var utländskt var Finstorps inlägg tydligt adresserat till terminaler och trafikmyndigheter i Sverige som inte behandlar den kommersiella trafiken likvärdigt med den samhällsfinansierade, bland annat när det gäller trafikplanerare och tillgänglighet till terminaler.

– Kollektivtrafik ligger i tiden. Men man måste ha informationssystem där alla aktörer är med. Resenären ska vara i fokus.

Lotta Finstorp(M): Kundvalsmodell jätteintressant. Foto: Ulo Maasing.

Finstorps inlägg fick Anders Lindström, vd för Storstockholms Lokaltrafik (SL) att reagera.

– Vi kommer att göra mycket inom tre – fyra år. Vi kommer att öppna upp reseplanerare och betalsystem. Vi har varit socialister i vårt sätt att arbeta, förklarade Lindström.

Kollektivtrafik i kris
Jan-Eric Nilsson, professor vid VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) talade om en kollektivtrafik i kris.

– Inte så att trafiken inte fungerar, men kostnaderna för trafiken ökar väsentligt mycket snabbare än utbudet och resandet. Kostnaderna ökar väsentligt snabbare än både resandet och konsumentprisindex. Kollektivtrafiken har blivit realt dyrare för resenärerna och mycket dyrare för skattebetalarna, sa Nilsson och presenterade alarmerande siffror.

Under åren 1999 – 2011 ökade utbudet med 18 procent, resandet med 28, biljettintäkterna med 39, kostnaderna med 63 och samhällets bidrag till trafiken med 78 procent, allt räknat i reala pengar.

Jan-Eric Nilsson, VTI: Kollektivtrafiken är i kris. Foto: Ulo Maasing.

– Samtidigt som kostnaderna ökar snabbt släpper de ansvariga myndigheterna inte ifrån sig möjligheter till kommersiell trafik. Men de har också svårt att släppa ifrån sig information om sin verksamhet, de saknar förklaringar till kostnadsökningarna liksom möjligheter att jämföra exempelvis olika avtalslösningar, sa Jan-Eric Nilsson.

– Problemet är att jag ser ett väldigt lågt intresse för att bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns inget företag i världen som skulle låta kostnaderna öka utan att ta reda på varför, sa Jan-Eric Nilsson.

Nilsson pekade också på en möjlighet att bryta upp det låsta läget och öppna för en utveckling.

– Istället för traditionella upphandlingar kan man testa en modell med kundval, alltså ett slags resenärspeng. Det innebär att samhället subventionerar vissa gruppers resande istället för att subventionera produktionen.

Bungyjump utan snöre
–Kundvalsresonemanget är jätteintressant och skullle ändra väldigt mycket, svarade Lotta Finstorp.

Hittills har det ju inte hänt så mycket med marknadsöppningen. Att starta en ny busslinje som konkurrerar med femtioprocentigt subventionerad trafik är som att hoppa bungyjump utan snöre. En kundvalsmodell skulle ge helt nya möjligheter för kommersiella företag., sa Lotta Finstorp som också önskade ett kollektivtrafikkort som helt fritt skulle gälla på olika bolag.

Sådana system finns. I exempelvis Hongkong finns sedan många år ett mycket smidigt smart kort som gäller på alla kollektivtrafikföretag, trots att dessa har olika ägare och olika biljettpriserr. Kortsystemet drivs av ett litet bolag som också sköter avräkningar och annat.

Flygbussen i Visby är det enda exemplet hittills där en myndighet har trätt tillbaka och lämnat över trafiken till en kommersiell aktör. Sedan dess har resandet på linjen fördubblats. Foto: Ulo Maasing.

Precis som Lotta Finstorp menade också centerpartisten Anders Åkesson att Jan-Eric Nilssons resonemang var helt riktigt.

– Riksdagen har genom lagstiftning gett de lokala myndigheterna förutsättningar till en marknadsöppning. Men hur ger man politiker och tjänstemän i 21 län modet att utnyttja de möjligheter som lagen ger. Större mod har man ju sett och att inte låsa trafiken genom att lägga allmän trafikplikt fordrar mod, sa Anders Åkesson.

Han ställde sig inte främmande till att från statligt håll tvinga de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att öppna för kommersiell trafik.

– Om de saknar modet kanske man får putta dem över branten så att de hoppar bungyjump utan snöre, sa Åkesson.

– Subventionerna i kollektivtrafiken kan inte fortsätta att öka som hittills. Då är vi snart uppe i nivå med försvarskostnaderna.

Alarmerande
John Strand, ordförande för Bussbranschens Riksförbund (BR) och vd för Flygbussarna menade att de siffror som Jan-Eric Nilsson presenterat var direkt alarmerande.

– Ska vi nå fördubblingen blir det orimligt dyrt om inte den kommersiella trafiken får ett helt annat utrymme än idag. Lagen har hittills inte lyckats. Strängt taget finns det bara ett exempel i landet där en myndighet har dragit tillbaka sin egen trafik för att istället öppna för kommersiell trafik. Det är region Gotland som lämnade över sin flygbusstrafik till Flygbussarna. Det har gett en fördubbling av resandet, samtidigt som regionen har befriats från en trafik som gav dem betydande förluster.

BR:s ordförande John Strand: Kostnadsutvecklingen är alarmerande. Foto: Ulo Maasing.

John Strand framhöll att det är omöjligt att konkurrera med skattesubventionerad trafik och tog Veolias mycket omtalade Nacka-Kistalinje som exempel.

– Linjen är inte precis någon succé, trots att resenärerna älskar den. Men vi måste ta runt 1300 för ett månadskort och dessutom måste många resenärer  ha ett SL-kort också.

Linjen, som till och med har hyllats av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd(M), har följaktligen ett 40-tal resenärer om dagen.

– De regionala myndigheterna måste våga testa att ingå partnerskap med kommersiella aktörer, sa John Strand.

Anders Åkesson efterlyste också en starkare bussprioritering i städerna.

– Ge bussen fördelar, inte minst när det gäller framkomligheten. Debatten om järnhjul och gummihjul har inte varit bra för bussen som i den debatten har framställts som en mindre bra lösning.

När det gäller resandeutvecklingen kan också utmaningen vara större för bussbranschen än för andra transportslag.

– Utbudet och resandet ökar men inte lika mycket inom buss som inom andra transportslag, sa Jan-Eric Nilsson.

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)